Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

WSP fått uppdrag för Östlig förbindelse

WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram väg- och järnvägsplan, systemhandlingar samt underlag för tillståndsansökningar. WSP:s arbete kommer att pågå fram till slutet av 2021.

Syftet med en östlig förbindelse är att öka tillgängligheten och minska sårbarheten i transportsystemet för att skapa möjligheter till fortsatt regional utveckling. Trafikverket har påbörjat planläggningsprocessen, där ett samråd om betydande miljöpåverkan genomfördes hösten 2016. Nästa steg i processen är en lokaliseringsutredning där det första samrådstillfället planeras ske hösten 2017. Där tittar projektet på vilka sträckningar som en östlig förbindelse skulle kunna ha. Därefter kommer regeringen ta ställning till om projektet ska gå vidare med det förslag på sträckning som Trafikverket lämnat.

Lars Lilja, projektchef Östlig förbindelse

– Det är glädjande att vi nu kan kontraktera WSP och på så vis komma vidare i arbetet med att ta fram underlag för vårt fortsatta arbete med Östlig förbindelse, säger Lars Lilja, projektchef Östlig förbindelse, Trafikverket.