Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Begäran om beslut om betydande miljöpåverkan inlämnad till Länsstyrelsen

Nu har vi skickat in begäran om Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vi har sammanfattat alla inkomna synpunkter och bemött dem i en samrådsredogörelse, som finns att läsa under Dokument.

Vi förväntar oss att Länsstyrelsens beslut är att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det betyder att vi behöver upprätta miljökonsekvensbeskrivningar i den fortsatta planläggningsprocessen och att vi ska samråda i en utökad krets, vilket innebär att fler myndigheter och organisationer bjuds in. Därutöver ska vi förstås även samråda med berörda  kommuner, Trafikförvaltningen, Länsstyrelsen och de enskilda och den allmänhet som berörs. 

Under våren 2017 kommer vi att inleda nästa fas i planläggningsprocessen, som är lokaliseringsutredning, då vi studerar tänkbara sträckningar för förbindelsen. Under hösten 2017 räknar vi med att ha ett första allmänt samrådstillfälle för detta.

Samrådsredogörelse - Östlig förbindelse, Stockholm och Nacka kommuner, Stockholms län, Väg- och järnvägsplan 2017-02-20.