Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Beslut från Länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan - östlig förbindelse

Länsstyrelsen beslutar att projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt Väglagen, 15 §. Det innebär att projektet kan avsluta fasen samrådsunderlag - betydande miljöpåverkan, och gå vidare till nästa fas.

Länsstyrelsen bedömer att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan på
grund av platsens förutsättningar, projektets omfattning, effekternas komplexitet och varaktighet. De bedömer att såväl tillfälliga som permanenta anspråk i vatten och på land kan komma beröra höga natur- och kulturmiljövärden i området.

Nu när Trafikverket fått Länsstyrelsens beslut kan vi avsluta fasen samrådsunderlag. Nästa fas i vår process är lokaliseringsutredning då vi utreder korridorsalternativ/sträckningar för förbindelsen.

Under senare delen av hösten 2017 planerar vi för ett samrådstillfälle då vi samlar in synpunkter på de korridorer som vi bedömer som rimliga att utreda vidare. Vid samrådstillfället har du, som på något sätt är berörd av eller känner ett intresse kring en östlig förbindelse, möjlighet att lämna in synpunkter på de korridorer som vi föreslår. Även myndigheter, kommuner och andra intressenter har möjlighet att lämna sina synpunkter. Det är det första steget i lokaliseringsutredningen.

Under 2018 kommer vi sedan att fördjupa våra utredningar och bedömningar innan fasen avslutas med att Trafikverket rangordnar de utredda korridorsalternativen och förordar ett alternativ. Flera samrådstillfällen kommer att hållas under lokaliseringsutredningen.

Läs beslutet:
Beslut - Miljöpåverkan för projekt Östlig förbindelse inom Stockholms stad och Nacka Kommun (pdf, 180 kB)