Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Viktigt att kommunicera om östlig förbindelse

Cecilia Palm är kommunikationsansvarig för projekt Östlig förbindelse. Arbetet innebär bland annat att informera om vad projekt Östlig förbindelses uppdrag är och var man befinner sig i den pågående planläggningsprocessen

Cecilia började arbeta som kommunikatör på projektet Norra länken på Trafikverket, sedan lite mer än ett år tillbaka började hon arbeta med projekt Östlig förbindelse. Arbetet med kommunikation kan vara allt från att ta fram olika planer och strategier för hur projektet ska kommunicera både internt och extern, vara ett stöd för projektledningen kring kommunikationsfrågor till att skriva artiklar, ta fram broschyrer och uppdatera projektets webbsidor.

- Jag ser till att information om vad vi gör i projektet når ut till allmänheten och andra intressenter via våra olika kanaler. Du som söker information om projektet och vår verksamhet kan söka efter det på vår webbsida, men om du inte hittar det du söker kan du alltid vända dig till mig. Jag kan hjälpa till med att ta fram information i olika format (trycksaker, nyhetsblad eller liknande), svara på frågor och slussa dig till rätt person om du har frågor som rör ett specifikt område.

Cecilia har huvudsakligen arbetat statligt som kommunikatör och kommer senast från Justitiedepartementet, som var hennes arbetsplats i många år. Hennes tjänster har alltid inneburit att hon arbetat med många olika områden inom kommunikation, vilket gjort henne till något av en kommunikationsgeneralist.

- Kommunikationen med de som på något sätt är eller känner sig berörda av ett projekt är enormt viktigt för att de ska veta vad som händer och förstå vad det innebär för dem och hur de kan påverka. I det här fallet är det bland annat närboende, Stockholm- och Nacka kommun och olika organisationer som är berörda, menar Cecilia.

Just nu är projekt Östlig förbindelse inne i planläggningsprocessen, där nästa steg är en lokaliseringsutredning. I det skedet utreder Trafikverket olika korridorer/sträckningar som en östlig förbindelse skulle kunna ha och vilken utformning den skulle kunna ha. Under hösten 2017 kommer vi genomföra ett samråd om det underlag som tagits fram kring eventuella korridorer. Via annonser i olika media bjuds bland annat allmänhet, kommuner, myndigheter och andra berörda parter in till att delta på samråd, till exempel öppet hus.

En pil som visar Trafikverkets planläggningsprocess

- Vi har samråd kring en östlig förbindelse hela tiden. De som vill kan när som helst skicka in eventuella synpunkter på underlaget och information kring utredningsområdet.

Det är många steg kvar i planläggningsprocessen, bland annat behöver regeringen ge projektet tillåtelse för ett fortsatt arbete med en östlig förbindelse. Om du är intresserad, och vill följa arbetet i projekt Östlig förbindelse gör du det enklast genom att gå in på projektets webbsida, www.trafikverket.se/ostligforbindelse.

- Jag tycker projektet är en stor utmaning att arbeta med. Det är så många olika delar som spelar in. Det är en ganska lång och svår planläggningsprocess, som kan vara svår att både förstå och förklara. Det finns ett stort intresse för projektet både hos allmänheten, myndigheter, organisationer, politiker och media. Det gör östlig förbindelse till ett väldigt spännande projekt att kommunicera kring.