Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Del av utredningsområdet för en östlig förbindelse
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Planprocessen fortskrider i väntan på nationell plan

I förslaget till nationell transportplan 2018-2029 som Trafikverket lämnade till regeringen hösten 2017 föreslås uppdraget med att ta fram en ny vägsträcka, Östlig förbindelse, att avslutas. Regeringen behandlar förslaget och under våren tas ett beslut.

Fram till att ett beslut om ny nationell plan är taget fortsätter planläggningsprocessen inom ramen för det uppdrag som ligger idag. I den processen har ett antal korridorval för sträckan tagits fram. Som en del av utredningsarbetet kommer viss provtagning av berg och grundvattenförhållanden ske längs de tänkta korridorerna under 2018. Områdena som berörs under våren är Storängsbotten, Frihamnen och på västra och östra Djurgården samt Saltsjön.

Undersökningar av bergläget kommer att utföras i Saltsjön under cirka tio dagar i streck, med start tidigast måndag 9 april. Undersökningarna är så kallade geofysiska undersökningar som innebär att en kabel läggs ut på botten av sjön mellan Djurgården och Nacka. Kabeln flyttas sedan i olika lägen inom undersökningsområdet. Med hjälp av kabeln och små detonationer på botten fastställs läget på bergnivån.

För att inte störa sjötrafiken och för bästa resultat av undersökningarna kommer arbetet pågå nattetid.

 

Samtidig pågår samråd med Stockholm stad, Nacka kommun, Trafikförvaltningen och Länsstyrelsen om planering och förutsättningar för projektet.

 

Utredningsområdet för en östlig förbindelse