Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cykelväg

Väg 859, gång- och cykelväg

Märstastråket är ett 39 km långt cykelstråk mellan Stockholm och Märsta. Två länkar mellan Upplands Väsby och Rosersberg saknas för att stråket ska bli sammanhängande. Men nu är dessa länkar på väg att färdigställas.

Bygget har startat

Under vintern 2015-16 genomfördes upphandling av entreprenör och kontrakt tecknades med JM Entreprenad AB. Byggandet startade i den södra delen av projektet. Den norra delen startade efter sommaren 2016. Se kartan till höger där det framgår vad som utgör den norra respektive södra delen. Alla arbeten håller på att avslutas. 

Fornlämningar

Längs sträckan finns tre fornlämningar som Länsstyrelsen fattat beslut om att de ska förundersökas. För att kunna genomföra förundersökningarna har trädfällning utförts inom aktuella områden. Dessa arbeten utfördes i april 2016.

Mer information

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
• Christina Eklööf, projektledare, tel: 070 - 632 9880
• Emma Söderström, biträdande projektledare, tel: 010 - 123 48 78