Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förstudie

Här kan du ta del av viktiga dokument som tagits fram i förstudien Stockholm-Järna

Förslagshandling 

- på remiss fram t.o.m. den 31 augusti 2011

Här kan du ta del av  förstudiens förslagshandling som nu är på remiss. Naturligtvis är alla välkomna med synpunkter och frågor. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och värderas innan beslut om förstudien fattas.

Frågor kring förstudien och dess innehåll kan ställas till projektledningen.
Mia Forsberg (projektledare): 08-762 21 19, mia.forsberg@trafikverket.se
Jim Johansson (bitr. projektledare): 08-762 22 09, jim.johansson@trafikverket.se

Förslagshandling maj 2011

Kapitel 0-2 (pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Kapitel 3 (pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Kapitel 4-5 (pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Kapitel 6-11(pdf, 600kB, öppnas i nytt fönster)

Kartor och bilagor till förslagshandlingen

Översikt planering och markanvändning(pdf, 2MB, öppnas i nytt fönster)

Översikt landskapskaraktärer (pdf, 2MB, öppnas i nytt fönster)

Översikt naturintressen (pdf, 2MB, öppnas i nytt fönster)

Friluftsliv, grönstruktur m.m.(pdf, 2MB, öppnas i nytt fönster)

Översikt kulturintressen (pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster)

Sammanvägd bedömning, landskapsanalys (pdf, 1,8 MB, öppnas i nytt fönster)

Bilaga 7-10 (pdf, 300 kB, öppnas i nytt fönster)

 

Behovsanalys

Här kan du ta del av den behovsanalys som utjort ett underlag för Trafikverkets förstudie.

Behovsanalys Stockholm-Järna (pdf,1MB)