Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om väg 259, Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket planerar att bygga en ny väg tvärs över Södertörn. Det gör vi för att skapa en säkrare trafikmiljö för alla trafikanter, inte minst för gående och cyklister. Den nya vägen skapar bättre möjligheter för näringslivet och kollektivtrafiken.

Vi planerar att bygga Tvärförbindelse Södertörn för att skapa en säkrare väg för alla trafikanter. Vägen blir cirka 20 kilometer, varav 6 kilometer kommer att gå i en tunnel.

I dagsläget är det förhållandevis låg standard på vägarna mellan de regionala stadskärnorna Kungens kurva/Skärholmen, Flemingsberg och Haninge centrum. Tvärförbindelse Södertörn skapar bättre förutsättningar för att regionen ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo och/eller arbeta i.

Ny gång- och cykelväg
Vi planerar att bygga en ny gång- och cykelväg tvärs över Södertörn. Det gör att fler människor kan välja ett grönare alternativ genom att gå eller cykla istället för att ta bilen. Det skapar också nya möjligheter för cykelpendlare.

Kollektivtrafik
Genom att bygga Tvärförbindelse Södertörn kommer vi att möjliggöra för bättre kollektivtrafik. Därmed ökar möjligheterna för mer pålitliga och effektiva resor, vilket kan bidra till ökad arbetspendling med kollektivtrafik inom regionen.

Godstrafik
I dag är cirka 20 procent av den totala trafiken på väg 259 godstrafik. Med den nya vägen skapar vi bättre förutsättningar för godstrafiken att ta sig fram och på samma gång avlastas det regionala vägnätet, så som Södra Länken och Nynäsvägen.

Framtid
När Tvärförbindelse Södertörn är klar, kommer den tillsammans med E4 Förbifart Stockholm och Norrortsleden att skapa en yttre tvärled från Haninge i söder till Täby i norr. Det blir smidigare att ta sig mellan södra och norra Stockholm och ger nya möjligheter att bo och arbeta i olika delar av regionen.