Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mål för projektet

Våra mål beskriver syftet med Tvärförbindelse Södertörn. Målen är viktiga förutsättningar i vår planering.

Målet med Tvärförbindelse Södertörn är en förbättrad vägförbindelse för motorfordon och cykel som ger förutsättningar för säkra, effektiva och hållbara resor och transporter över Södertörn från E4/E20 till riksväg 73 via Flemingsberg.

Tvärförbindelse Södertörn ska:

  • stärka sambanden mellan de regionala stadskärnorna Kungens kurva/Skärholmen, Flemingsberg och Haninge centrum så att förutsättningarna för regional utveckling förbättras
  • möjliggöra effektiv och pålitlig kollektivtrafik med god framkomlighet i alla trafiksituationer
  • vara primärt stråk för tung trafik och primärled för farligt gods

Bilden nedan visar de mål vi arbetar efter: