Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skurubron

Väg 222, Skurubron

Trafikverket ska bygga en ny bro över Skurusundet. Bygget av den nya Skurubron planeras starta under hösten 2018 och bron beräknas bli klar och öppen för trafik under slutet av 2021.

När den nya bron är klar, 2021, påbörjas renoveringen och ombyggnaden av den gamla bron, som byggs om till gång- och cykelväg samt lokalväg. Hela projektet beräknas vara färdigställt 2023.

Läget för den nya Skurubron

Den nya Skurubron byggs söder om den befintliga.

Läs mer om bygget här.

Korta fakta

Vad: Ny bro över Skurusundet samt ombyggnad av trafikplatserna Skuru och Björknäs. I projektet ingår även renovering och ombyggnad av den befintliga bron som ska byggas om till gång- och cykelväg samt lokalväg. 

Varför: Förbättra framkomlighet och säkerhet på väg 222, Värmdöleden.

Nuläge: Vägplanen har vunnit laga kraft. Mark- och miljödomstolen har gett oss tillstånd för vattenverksamhet i samband med att vi bygger den nya Skurubron och bygger om den befintliga bron.

Vad händer framöver? Byggstarten är planerad till hösten 2018. Då ska vi börja bygga den nya bron och bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs.