Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skurubron

Väg 222, Skurubron

Trafikverket ska bygga en ny bro över Skurusundet.

Den nya Skurubron byggs strax söder om de befintliga två broarna. I projektet ingår även att bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs, samt att renovera och bygga om de befintliga broarna till gång- och cykelväg samt lokalväg.

Byggstart planeras till hösten 2018 och den nya bron förväntas vara klar och öppen för trafik 2021. Hela projektet beräknas vara färdigställt 2023.

Korta fakta

Vad: Ny bro över Skurusundet samt ombyggnad av trafikplatser och befintliga broar.

Varför: Förbättra framkomlighet och säkerhet på väg 222, Värmdöleden.

Nuläge: Vägplanen har vunnit laga kraft.

Vad händer framöver? Under hösten 2017 fortsätter arbetet med upphandling av entreprenör och miljödom för arbete i vatten. Planerad byggstart 2018.