Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild föreställande bygget av den gamla bron från 1915.

Historik om Skurubron

År 1914 uppfördes en 284 meter lång valvbro med en 72 meter lång båge, 32 meter över farleden. Det var då fråga om Nordeuropas största betongbro och en av dåtidens Europas djärvaste betongkonstruktioner.

Bron är 6,7 meter bred och har vid hjässan en tjocklek av 1,05 meter. Stödbågarna har en fri spännvidd av ca 49 meter och en höjd om 21 meter. Bron är utförd i 5 400 m³ betong i Visbycement, varav 3 700 m³ armerad betong. Arbetet utfördes från april 1914 till juli 1915. Arkitekt och konstruktör var Lars Israel Wahlman. Brokonstruktören hette Axel Björkman.

Den befintliga Skurubron, en dubblering av den tidigare bron, stod färdig 1957 efter fyra års byggtid. Det är en bågbro byggd i betong.