Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Bakgrund trafikplats Kvarnholmen

På Kvarnholmen i Nacka kommun utvecklas ett stort antal nya bostäder och arbetsplatser. Det för med sig att anslutningen till väg 222 vid Henriksdal är hårt belastad.

Nacka kommun planerar att bygga 4000 bostäder och cirka 3000 arbetsplatser på Kvarnholmen. Kommunen har byggt en ny förbindelse, Kvarnholmsförbindelsen, mellan området och väg 222.

Efter att Kvarnholmsförbindelsen togs i bruk har trafiken till och från Stockholm, förutom att åka som förut via Henriksdal, två vägar för att ta sig upp på väg 222. Trafiken kan gå österut till trafikplats Nacka, eller en längre sträcka åt väster till trafikplats Lugnet. Båda dessa alternativ innebär att trafiken måste gå på lokalgator. Detta är negativt då lokalgatorna har en lägre trafiksäkerhet än motorvägen, dessutom kommer bilarna som är en källa till buller och luftföroreningar närmare bostäderna och restiderna blir längre.

Trafikplatsen behöver därför byggas för att ta hand om trafiken mellan Kvarnholmen och Stockholm.