Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om vägplanen

Här kan du läsa mer om vad vi presenterar i vägplanen, samt vad som redan finns beslutat i Nacka kommuns detaljplan.

Vi har tagit fram en vägplan för trafikplats Kvarnholmen på väg 222 Värmdöleden, i höjd med Nacka gymnasium. Trafikplatsen förbinder väg 222 med Kvarnholmsförbindelsen, som Nacka kommun bygger. Trafikplatsen ska även minska belastningen vid trafikplats Henriksdal.

I vägplanen föreslår vi att trafikplatsen byggs i form av två ramper som ansluter till väg 222 Värmdöleden, en ramp i vardera körriktningen. I samband med att vi bygger ramperna river vi det bullerskydd som finns i dag (på den södra sidan) och bygger nytt längs med ramperna på den södra sidan. Vi kommer även att plantera en del växter när vi har byggt klart.

Delar av trafikplatsen hanteras i detaljplanen

Nacka kommun har tagit fram en detaljplan för området vid trafikplats Kvarnholmen i samband med planeringen av Kvarnholmsförbindelsen. Detaljplanen visar området där ramperna ska sammanfogas med det kommunala vägnätet med cirkulationer. Här hanteras även gång- och cykelvägen, busshållplatserna och in- och utfarten till skolan. I dag finns en tunnel där gång- och cykeltrafiken är separerad från fordonstrafiken. 

Om Kvarnholmsförbindelsen

Nacka kommun bygger Kvarnholmsförbindelsen som ska knyta samman området Kvarnholmen och centrala Nacka. Det sker genom att man bygger en bro över Svindersviken och en tunnel under Ryssbergen.