Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bild på en väg i gryningen

Väg 227, Odinsvägen i Dalarö, gång- och cykelväg

Trafikverket avslutar nu byggandet av en ny gång- och cykelväg längs med Odinsvägen i Dalarö.

Väg 227 sträcker sig mellan Jordbro och Dalarö brygga. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten på sträckan mellan Dalarövägen till Centrala torget. Vi separerar de olika trafikslagen och bygger en gång- och cykelväg samt en gångbana.

Avslutande arbeten

De sista planerade asfalteringsarbetena innan vintern utförs den 5 – 18 november 2018 (under veckorna 45 - 46). Byte av ljuskällorna i den nya belysningen kommer att utföras i slutet av november. Därefter kan all ny belysning tändas.

Arbetet kommer att påverka trafiken och trafiken kommer att ledas förbi arbetsområdet. Berörda fastighetsägare informeras med informationsblad i brevlådan.

Viss plantering av träd och växter kommer att ske under november men är beroende av vädret. Den plantering som inte hinns med i höst utförs under våren 2019.

Vattenfall kommer att utföra ledningsarbeten i den nya gångbanan mellan bron vid Dalarövägen och fram till Karlavägen, därför asfalteras inte denna sträcka. Vattenfalls arbeten är planerade att utföras innan årsskiftet 2018/2019 och de kommer att lägga en tillfällig asfalt när de är klara. Färdigställande sker under våren 2019.

Trafikverket kommer utföra arbeten med tillgänglighetsanpassning på busshållplatser i Stockholms län under perioden 2019 – 2021. Där ingår busshållplatserna på Dalarö torg och vid Hotellbryggan. För mer information gå till: Tillgänglighetsanpassning busshållplatser, Stockholms län

Vid Dalarövägen tillgängligetsanpassas den befintliga busshållplatsen och mittrefuger byggs om och förses med granitkantstöd samt gatstenar. För framtida dagvattenhantering har dagvattenledningen mellan Dalarövägen-Karlavägen flyttats och dimensionen på ledningen mellan Dalarövägen-Baldersvägen ökat.

Läs mer under fördjupning.