Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Intensivt asfalteringsarbete klart före midsommar

Från och med nu och fram till midsommar kommer arbetet med Odinsvägen att vara intensivt och omfattande inför kommande asfaltering. Detta kommer att påverka framkomligheten.

Under kortare perioder kommer trafiken att dirigeras in på de mindre angränsande gatorna. Även busstrafiken kan komma att påverkas.

Det handlar nu i början om arbeten med kantsten och dagvattenbrunnar. Därefter fräsning av befintlig asfalt följt av utläggning av nytt bärlager. Sedan den 18 – 22 juni genomförs asfalteringen.

Målsättningen är att kunna lägga ett första lager asfalt före midsommarhelgen. Efter midsommar kan det på några ställen förekomma kompletterande arbeten i vägområdet.

Trafikverket beklagar de besvär som bygget medför i form av damm och trafikomläggningar före och i samband med asfalteringsarbetet. Vi gör vad vi kan för att begränsa problem så långt det är möjligt.