Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Översiktsbild av Norra Sköndal.

Väg 229, Norra Sköndal, bytespunkt

Trafikverket har tagit fram en vägplan för bytespunkt Norra Sköndal. Syftet är att öka trafiksäkerheten och tillgänglighet för bussresenärer, skapa en tryggare miljö och öka framkomlighet för busstrafiken.

Norra Sköndal, som är belägen vid väg 229 Tyresövägen i anslutning till Sandåkraskolan, är den bytespunkt i Stockholms län där flest byter mellan buss och buss. Hållplatserna är inte dimensionerade för det stora antalet bussar som angör dessa.

Vägplanen har varit utställd för granskning och länsstyrelsen har yttrat sig. Nu pågår arbete med att slutföra arbetet och skicka in planen för fastställelse. När vi har en plan som vunnit laga kraft kan vi börja bygga.