Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Kompensationsåtgärder

När vi planerar att bygga nya vägar är landskapsfrågorna viktiga. Med bra planering och olika åtgärder kan negativ påverkan begränsas trots att förändringar av infrastrukturen alltid innebär ingrepp i landskapet.

När mark tas i anspråk för exempelvis en ny väg, är vår ambition att begränsa den negativa påverkan på miljön. Det handlar om att så långt det är möjligt ta hänsyn till djur och växter som lever i olika miljöer, att skydda ytvatten och vattentäkter, att värna det rörliga friluftslivet och att ta hänsyn till boendemiljöer samt olika kulturvärden.

Länsstyrelsen beslutar om kompensationsåtgärder

Länsstyrelsen kan bestämma att den som fått tillstånd att göra intrång i en naturmiljö ska kompensera för åtgärder som kan skada naturvärden. Det kan ske genom att man restaurerar miljön, att man skapar nya liknande landskap eller att man ger naturmiljöer ett långsiktigt skydd.

Kompensationsåtgärder vid Rotebroleden

När vi bygger Rotebroleden kommer vi behöva göra intrång i Östra Järvafältets naturreservat söder om Rotebroleden. Därför beslutade länsstyrelsen att vi skulle göra olika kompensationsåtgärder för att gynna växt- och djurlivet i naturreservatet: 

Träridå. Vi har bland annat anlagt en skyddande ridå av träd mot Rotebroleden, längs naturreservatets norra gräns. Träridån består av samma sorts träd och buskar som redan fanns i området.

Förbättring av vatten och landskap. Vi har förbättrat vattnet och landskapet runt Hjältarbäcken.

I arbetet med kompensationsåtgärderna samarbetade vi med Sollentuna kommuns naturvårdsexpert.

Reservatet mer tillgängligt

Vi har gjort den norra delen av naturreservatet mer tillgängligt för besökare. Det gjorde vi genom att länka samman en enklare väg på den norra sidan med befintliga rid- och skötselvägar på östra och västra sidan om område B, enligt bild nedan.

Kompensationsåtgärder som nya brynplanteringar, planteringar av träd och buskar mot skogsbrynet, utförde vi söder om Rotebroleden i betesmark A och B, enligt bild nedan.

Läs broschyren om våra kompensationsåtgärder i samband med ombyggnaden av Rotebroleden.