Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kontroll av brunnar vid Rotebroleden
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Brunnkontroll längs Rotebroleden

Inför vägarbetena längs med Rotebroleden kontrollerar Trafikverket brunnarna vid de närliggande fastigheterna.

I dagarna får samtliga berörda fastigheter längs med Rotebroleden ett brev med information om kontroll av brunnar. Med informationsbladet följer också en enkät med ett antal frågor om sådana finns på fastigheten. Vi behöver samla in information om din brunn och vill i början av nästa året också ta prover samt mäta grundvattennivåer.

Vad används brunnen till?

För att underlätta vårt arbete längs med Rotebroleden behöver vi veta om brunnen används och vad den i så fall används till, till exempel som energibrunn, för drickvatten, bevattning eller djurhållning. Vi är också intresserade av hur brunnägarna upplever vattnets kvalitet och vattentillgången samt om fastigheten är ansluten till det kommunala vattennätet.

Med informationsbrevet följer ett frankerat svarskuvert för den ifyllda enkäten som vi gärna vill ha senast den 9 januari 2017. Du kan också enkelt besvara frågorna i vår webbenkät på www.trafikverket.se/kontroll_brunnar.

Under januari 2017 planerar vi också att börja genomföra kontrollerna av brunnorna. När det är dags för kontroll av din brunn tar vi självklart kontakt med dig.