Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Snart dags för nya arkeologiska åtgärder vid Rotebroleden

Under våren inleds det tredje och sista steget i de arkeologiska åtgärderna som ingår som en del i vägplanen för ombyggnaden av Rotebroleden och de båda trafikplatserna Stäket och Rotebro. Vid tidigare undersökningar hittades både gravar och stensträngar.

När marken är snö- och tjälfri efter vintern kan projekt Rotebroleden återuppta de arkeologiska åtgärderna enligt vägplanen. Utredningen sker i tre steg och de både första stegen - den arkeologiska undersökningen och den arkeologiska utredningen - utfördes under projektets planeringsskede.

Vi genomför en arkeologiskundersökning  när vi i samband med ett byggprojekt inte kan undvika påverka en fornlämning som förväntas tillföra ny arkeologisk kunskap. Länsstyrelsen ställer då villkor om att en arkeologisk undersökning måste genomföras innan hela eller delar av fornlämningen får tas bort. Syftet med en sådan undersökning är att dokumentera fornlämningen för allmänheten, särskilt barn och ungdomar och forskare.

Fornlämningsrikt område

I de tidigare undersökningarna hittades flera fornlämningar, bland annat gravar och stensträngar - gamla murar. Den östra delen av vägen, närmast Rotebro, är ett fornlämningsrikt område. Men även i den västra delen närmast Stäket gjordes flera fynd än väntat.

Här kan du läsa mer om de arkeologiska utredningarna.