Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Klocka

Tidplan väg 267 Rotebroleden

Vi arbetar efter den övergripande tidplanen nedan. Observera att tiderna kan ändras om vi behöver revidera arbetsplanen eller om andra moment i processen förändras.

Övergripande tidplan

År 2016 Byggstart
År 2018
Rotebroleden beräknas vara färdig
År 2019 Återstående planteringar och beläggningsarbeten, färdiga under våren

Återstående arbeten

Väg 267 Rotebroleden

 • Nya lägen för busshållplatser, färdiga under hösten
 • Ny bro vid trafikplats Mälarvägen, klar under vintern
 • Ny gång- och cykelvägsbro vid Johannesfred och vid Båtsmanstorp, under byggnation
 • Ny gång- och cykelväg längs Rotebroleden, klar under vintern
 • 2+2-väg 267, öppnar för trafik under vintern
 • Bullerskydd längs Rotebroleden, klart under hösten
 • Av- och påfartsramper vid trafikplats Mälarvägen, färdiga under hösten
 • Viltport och ny planskild korsning vid Överby, klar under vintern
 • Färdigställa gångvägar längs med vägen, klar under vintern
 • Ombyggnad av väg 850 Mälarvägen och anslutande vägar, klar under vintern


Trafikplats Stäket vid E18

 • Nya av- och påfarter vid trafikplatsen, färdiga under hösten
 • Ombyggnad av befintlig trevägskorsning till cirkulationsplats (rondell) söder om E18, klar under hösten
 • Ny gång- och cykelväg, klar under hösten
 • Gång- och cykelvägsport vid den västgående påfarten, klar förutom diverse VA-arbeten
 • Gång- och cykelvägsbro över norrgående avfartsramp från Stockholm, klar under hösten

Trafikplats Rotebro vid E4

 • Ombyggnad av cirkulationsplatserna (rondellerna)
 • Ombyggnad av avfartsramper från E4 klar under hösten