Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 274, Engarns vägskäl Vaxholm

Trafikverket vill förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten till kollektivtrafiken vid Engarns vägskäl i Vaxholms kommun. Just nu håller vi på att ta fram en vägplan för en cirkulationsplats (rondell).

Engarns vägskäl är en viktig trevägskorsning mellan väg 274 och väg 1003 i Vaxholms stad. Det finns i dag problem med korsningen ur både ett framkomlighets- och ett trafiksäkerhetsperspektiv. Därför tog kommunen, SL och Trafikverket ett helhetsgrepp om Engarns vägskäl, vilket resulterade i en förstudie. I förstudien tog man fram tre alternativ på förbättringsåtgärder.

Trafikverket och Vaxholms stad finansierar projektet. Samtidigt som arbetet med vägplanen för rondellen pågår planerar Vaxholms stad för att bygga fler infartsparkeringar vid Engarns vägskäl.

Projektets mål:

  • Trafiksäkerheten ska öka.
  • Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv.
  • Miljöriskerna ska bli så små som möjligt. 

Läs mer under Fördjupning.