Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om projektet

Fd Vägverket har tidigare (2004) genomfört en förstudie som visar på vilket sätt det skulle vara möjligt att förbättra situationen vid Kulla vägskäl.

I förstudien presenterades två möjliga lösningar:

  • Rusta upp befintlig bytespunkt genom att anordna passager över Vaxholmsvägen, göra vägbanan smalare och åtgärda busshållplatserna samt göra det lättare att gå mellan hållplatserna.
  • Göra om hela bytespunkten genom att anlägga en enda sammanhållen bussterminal. En ny bussterminal skulle förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanter som byter buss eller som infartsparkerar vid bytespunkten.

Nu har Trafikverket gått vidare och tagit fram ett förslag till arbetsplan. I arbetsplanen har vi utrett hur en trafiksäkrare och mer attraktiv bytespunkt för busspassagerare kan anordnas.