Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två cyklister

Väg 584, ny gång- och cykelväg i Fiskarhagen

Nu bygger vi klart gång- och cykelvägen utmed väg 584 mellan Fiskarhagen och korsningen väg 584/Norsborgsvägen i Botkyrka kommun. Den nya gång- och cykelvägen kommer höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vi bygger klart gång- och cykelvägen utmed väg 584 på sträckan mellan bostadsområdet i Fiskarhagen och korsningen väg 584/Norsborgsvägen. I arbetet ingår även att tillgänglighetsanpassa busshållplatserna utmed sträckan. Botkyrka kommun har sedan tidigare byggt den gång- och cykelväg som finns utmed delar av väg 584.

Vägplanen för Fiskarhagen blev fastställd i januari 2017.

Läs vårt informationsblad "Dags för byggstart"

Läs informationen på trafiken.nu

Läs informationen på Bokkyrka kommuns hemsida

Informationsskylt Fiskarhagen

Nuläge och framtid

Väg 584 förbinder Södertälje med Norsborg och Hallunda som ett alternativ till E4/E20. Vägen trafikeras framförallt av lokal trafik, men gång- och cykeltrafikanter har inte möjlighet att röra sig säkert längs vägen. Med den nya gång- och cykelvägen kommer människor som bor i Fiskarhagen att kunna röra sig säkert i området, bland annat de barn som på egen hand vill ta sig till Hammerstaskolan och Botkyrka friskola på ett tryggt och säkert sätt.

Läs mer

För att ta del av olika handlingar i projektet, läs under Dokument.

Läs mer om projektet under Fördjupning.