Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 77

Väg 77, Länsgränsen–Rösa

Väg 77 förbinder Rimbo-Norrtälje med E4 och de inre delarna av Uppland och Bergslagen. På grund av brister i dagsläget vill vi förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan.

Tack alla som deltog på möte om sträckan förbi Finsta

Den 11 juni hade vi informationsmöte och öppet hus om sträckan förbi Finsta. Det är mellan Lövhamra/Salmunge och trafikplats Rösa. På mötet visade vi ett preliminärt förslag till ombyggnad av sträckan.

Vi har även haft ett fokusgruppsmöte och ett möte för fastighetsägare och andra särskilt berörda.

Tack alla som deltog på mötena. Vi har tagit emot era synpunkter och tar med dem i det fortsatta arbetet med vägplanen. Nu jobbar vi på att ta fram en samrådshandling.

Se dokument som visas på mötet under fliken Informationsmaterial på sidan för Dokument.

Väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa är cirka 2,7 mil lång och utgör en viktig förbindelse mellan E18/E4. Vägen inom Stockholms län har låg standard och sett till vägkategorin låg hastighetsbegränsning. Syftet med projektet är att uppnå en god tillgänglighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikantgrupper.

Den arkeologiska undersökningen är senarelagd

Den planerade kompletterande arkeologiska undersökningen är fortfarande senarelagd. Det beror på att länsstyrelsens tilldelning av konsult för att göra undersökningen är överklagat.