Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 77

Väg 77, Länsgränsen–Rösa

Väg 77 förbinder Rimbo-Norrtälje med E4 och de inre delarna av Uppland och Bergslagen. På grund av brister i dagsläget vill vi förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan.

Tack alla som kom på möte om sträckan förbi Gottröra

Den 9 och 10 april hade vi informationsmöten och öppet hus om sträckan förbi Gottröra. Det är mellan Uppsala länsgräns och Eknäs. På mötena kunde vi visa ett preliminärt förslag till ombyggnad av sträckan. Mötet den 9 april var för fastighetsägare och andra särskilt berörda. Samma dag hade vi även ett fokusgruppsmöte.Tack för att ni deltog och delade med er av era synpunkter. Nu jobbar vi vidare med vägplanen.

Se dokument som visas på mötet under fliken Informationsmaterial på sidan för Dokument.

Väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa är cirka 2,7 mil lång och utgör en viktig förbindelse mellan E18/E4. Vägen inom Stockholms län har låg standard och sett till vägkategorin låg hastighetsbegränsning. Syftet med projektet är att uppnå en god tillgänglighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikantgrupper.

Den arkeologiska undersökningen är senarelagd

Den planerade kompletterande arkeologiska undersökningen är fortfarande senarelagd. Det beror på att länsstyrelsens tilldelning av konsult för att göra undersökningen är överklagat.