Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 77

Väg 77, Länsgränsen–Rösa

Väg 77 förbinder Rimbo-Norrtälje med E4 och de inre delarna av Uppland och Bergslagen. På grund av brister i dagsläget vill vi förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan.

Väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa är cirka 2,7 mil lång och utgör en viktig förbindelse mellan E18/E4. Vägen inom Stockholms län har låg standard och sett till vägkategorin låg hastighetsbegränsning. Syftet med projektet är att uppnå en god tillgänglighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikantgrupper.

Tack alla som kom på samrådsmötet i Rimbo

Den 2 oktober hade vi ett samrådsmöte om planförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen för etapp 1, vägplanen för delsträckan Uppsala länsgräns–Eknäs. Vi vill tacka alla som kom på mötet och för ert engagemang. Vi tar med oss era synpunkter i det fortsatta arbetet med vägplanen. Nu jobbar vi på att ta fram en granskningshandling.

Se dokument som visades på samrådsmötet under fliken Informationsmaterial på sidan för Dokument.

Samrådshandlingen finns tillgänglig här på webben, i fliken Aktuella handlingar etapp 1 på sidan för Dokument.

Den arkeologiska undersökningen är senarelagd

Den planerade kompletterande arkeologiska undersökningen är fortfarande senarelagd. Det beror på att länsstyrelsens tilldelning av konsult för att göra undersökningen är överklagat.