Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 77

Väg 77, Länsgränsen–Rösa

Väg 77 förbinder Rimbo-Norrtälje med E4 och de inre delarna av Uppland och Bergslagen. På grund av brister i dagsläget vill vi förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan.

Väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa är cirka 2,7 mil lång och utgör en viktig förbindelse mellan E18/E4. Vägen inom Stockholms län har låg standard och sett till vägkategorin låg hastighetsbegränsning. Syftet med projektet är att uppnå en god tillgänglighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikantgrupper.

Välkommen på samrådsmöte

Nu bjuder vi in till ett samrådsmöte om etapp 1, vägplanen för delsträckan Uppsala länsgräns–Eknäs. Vi vill gärna träffa dig och få veta vad du tycker.

På mötet informerar vi om:

  • vägplanens formella handläggning
  • förslag på utformning
  • påverkan på avvattningsföretag
  • anslutningar till det allmänna vägnätet
  • innehåll och avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning.

Tid och plats

Tisdagen den 2 oktober, klockan 18.00–21.00 i Långsjöskolans matsal, Ängsvägen 4 i Rimbo.
Vid klockan 18.30 gör vi en presentation.

Underlag

Handlingar inför mötet finns tillgängligt här på webben, i fliken Aktuella handlingar etapp 1 på sidan för Dokument.

Synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter muntligt under mötet eller skriftligt till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 780 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 11 oktober. Ange diarienummer TRV 2016/96335. Du kan även lämna synpunkter direkt här på webben. Klicka på länken längre upp på denna sida.

Varmt välkommen!

Den arkeologiska undersökningen är senarelagd

Den planerade kompletterande arkeologiska undersökningen är fortfarande senarelagd. Det beror på att länsstyrelsens tilldelning av konsult för att göra undersökningen är överklagat.