Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om projektet

Trafikflödet är mellan 3000-4500 fordon per dygn, varav en hög andel består av tung trafik. Mellan Rimbo och Rösa går vägen genom några mindre samhällen och ett antal boendemiljöer påverkas negativt i form av buller och luftföroreningar.

Den tunga trafiken kommer i omgångar och kan därför upplevas mycket intensiv. Inom Uppsala län har vägen relativt god standard men i Stockholm är den smal, backig och krokig. På huvuddelen av sträckan är vägen endast 6 meter bred. Olycksstatistiken visar att olycksrisk och skadeföljd är onormalt hög jämfört med liknande vägar.

Mellan Rimbo och Rösa går vägen genom några mindre samhällen och ett antal boendemiljöer påverkas negativt i form av buller och luftföroreningar. Separering av gång- och cykeltrafik saknas. Delen mellan Rimbo och Finsta har även bärighetsproblem även om den är tillåten för fordon i bärighetsklass 1. Vägen berör en vattentäkt där tillfredsställande skydd saknas. Genom Rimbo passerar väg 77 i öst-västlig riktning och länsväg 280 i nord-sydlig riktning. Trafikflödena på väg 77 och 280 ökar stadigt från år till år, och andelen tunga fordon är relativt hög. Hårdast belastad i Rimbo är Roslagsvägen, som utgör både väg 77 och väg 280.