Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nytt järnvägsspå och ny plattform i Flemingsberg

Nytt järnvägsspår vid Flemingsbergs station

Vi har byggt ett nytt järnvägsspår vid Flemingsbergs station. Det nya spåret behövs när vi rustar upp Getingmidjan, järnvägssträckan mellan Stockholm central och Stockholm södra.

Det här projektet är avslutat och webbsidan kommer att tas bort under september, 2018. 

Nytt spår är klart

Arbetet med det nya järnvägsspåret vid Flemingsbergs station är klart och spåret används redan för ordinarie tågtrafik. Nu återstår efterarbetet, att iordningställa kringliggande ytor i området. Det arbetet blir klart under våren 2018.

För att kunna bygga det nya spåret har vi flyttat väg 226, Huddingevägen, inklusive korsningen Hälsovägen, med cirka 25 meter.

Getingmidjan

Trafikverket planerar för en upprustning av järnvägssträckan mellan Stockholm central och Stockholm södra. Den så kallade Getingmidjan. Sträckan är en viktig del av järnvägsnätet. Här passerar alla tåg som ska till och från södra Sverige. I snitt passerar ett tåg var tredje minut.

Getingmidjan är i behov av omfattande upprustning. Det går inte att bygga om sträckan utan att påverka trafiken. Vi kommer därför att stänga av tågtrafiken vid flera tillfällen under upprustningen. Längre avstängningar planeras att ske sommartid åren 2018–2020. Under dessa avstängningar blir Flemingsberg en vändplats för många tåg. 

Tågen vänder i Flemingsberg

Under de mest intensiva byggfaserna kommer tågen inte att gå som vanligt. Många tåg kommer att vända vid andra stationer. Det betyder att tågresenärer till och från Stockholm kommer att byta tåg vid Södra station, Älvsjö och Flemingsberg. För att Flemingsberg ska fungera som bytesstation behövs ytterligare ett spår. Det är det spåret vi bygger nu.