Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu bygger vi i Flemingsberg

Byggdagbok 2016, Banaväg Flemingsberg

Här kan du följa bygget i bilder.

Avslutade arbeten:

 • Vi gjuter samman den befintliga gångbron i norr med den nya förlängda delen av gångbron. (bild1)
 • Vi gjuter samman den norra gångbron med betongpump, sett från gång- och cykelvägen under Huddingevägen (väg 226). (bild 2)
 • Gång- och cykelväg från busshållplatsen på Huddingevägen (väg 226) norr om stationsområdet. (bild 3)
 • Cykelställ samt gång- och cykelväg upp mot busshållplatsen på väg 226 norr om stationsområdet. (bild 4)
 • Schakt norr om stationsområdet. (bild 5)
 • Vi ställer i ordning ett nytt körfält på Regulatorbron ut från Visättra-sidan. Körfältet ska sedan leda all trafik ut på Huddingevägen (väg 226). Mitten av bron består av en tillfällig bro som vi börjar demontera under vecka 49. Sedan ska vi anlägga permanenta körfält på mitten av bron. (bild 6)
 • Samma sak görs på andra sidan av den tillfälliga bron för all trafik som ska över Regulatorbron till Visättra-sidan. (bild 7 och 8)

Bild 1 – Sammangjutning av befintlig gångbro i norr med den nya förlängda delen av gångbron.

Bild 2 – Sammangjutning av den norra gångbron med betongpump sett från gång- och cykelvägen under Huddingevägen (väg 226).

Bild 3 – Gång- och cykelväg från busshållplatsen på Huddingevägen (väg 226) norr om stationsområdet.

Bild 4 – Cykelställ samt gång- och cykelväg upp mot busshållplatsen på väg 226 norr om stationsområdet.

Bild 5 – Schakt norr om stationsområdet.

Bild 6 – Här ställer vi i ordning ett nytt körfält på Regulatorbron ut från Visättra-sidan. Körfältet ska sedan leda all trafik ut på Huddingevägen (väg 226). Mitten av bron består av en tillfällig bro som vi börjar demontera under vecka 49. Sedan ska vi anlägga permanenta körfält på mitten av bron.

Bild 7 –  Det nya körfältet på Regulatorbron.

Bild 8 – Det nya körfältet på Regulatorbron.

Veckorna 39–41

Avslutade arbeten:

 • Bortschaktning av gamla Huddingevägen efter trafikomläggningen söder om stationshuset för att göra plats för nytt spår. (bild 1, 2, 3)
 • Ny ståltrappa ner till perrong från gångbro i norra änden (ej öppnad ännu) (bild 4)
 • Arbeten med anslutning av förlängd gångbro till förlängning av gångbro mot Huddingevägens nya läge (bild 5 och 6)
 • Nya cykelställ i anslutning till gångbron i norra änden (bild 7)
 • Knäckning av spårnära berg (bild 8)
 • Gjutning av Regulatorbrons förlängning på sidorna om den tillfälliga bron i mitten. När sidorna är färdigställda kommer mittenpartiet att gjutas. (bild 9, 10, 11)

Bild 1: Bortschaktning av gamla Huddingevägen efter trafikomläggningen söder om stationshuset för att göra plats för nytt spår.

Bild 2: Bortschaktning av gamla Huddingevägen efter trafikomläggningen söder om stationshuset för att göra plats för nytt spår.

Bild 3: Bortschaktning av gamla Huddingevägen efter trafikomläggningen söder om stationshuset för att göra plats för nytt spår.

Bild 4: Ny ståltrappa ner till perrong från gångbron i norra änden (ej öppnad ännu).

Bild 5: Arbeten med anslutning av förlängd gångbro till förlängning av gångbro mot Huddingevägens nya läge.

Bild 6: Arbeten med anslutning av förlängd gångbro till förlängning av gångbro mot Huddingevägens nya läge.

Bild 7: Nya cykelställ i anslutning till gångbron i norra änden.

Bild 8: Knäckning av spårnära berg.

Bild 9: Gjutning av Regulatorbrons förlängning på sidorna om den tillfälliga bron i mitten. När sidorna är färdigställda kommer mittenpartiet att gjutas.

Bild 10: Gjutning av Regulatorbrons förlängning på sidorna om den tillfälliga bron i mitten. När sidorna är färdigställda kommer mittenpartiet att gjutas.

Bild 11: Gjutning av Regulatorbrons förlängning på sidorna om den tillfälliga bron i mitten. När sidorna är färdigställda kommer mittenpartiet att gjutas.

Veckorna 32–34

Avslutade arbeten:

 • Form, armering och gjutning av balk och lager till stöd nr 1 (närmast Visättra) under Regulatorbrons kommande förlängning. (bild 1,2,3,4)

 • Bergrensning, form, armering och återfyllning av grundplatta till stöd nr 0, närmast Huddingevägen, väg 226. (bild 5,6,7,8)

 • Rivning av det gamla brofästet i norr. (bild 9)

Pågående arbeten:

 • Arbeten på järnvägen sker nattetid. Dessa innefattar bland annat kanalisationsarbeten (dragning av ny kabelarbeten längs med och tvärs över spåren), samt arbeten i teknikhus.

 • Räckesarbeten på ny sträckning av väg 226 söder om stationshuset. (bild 10)

 • Form och armering av ramben till stöd nr 0, närmast Huddingevägen, väg 226. (bild 11)

 • Kabelarbeten inför ny belysning för Huddingevägen, väg 226, söder om stationshuset.

Nära förestående arbeten:

 • Montering av ny belysning för Huddingevägen, väg 226, söder om stationshuset.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9

Bild 10 Räckesarbeten på ny sträckning av väg 226 söder om stationshuset.

Bild 11 Form och armering av ramben till stöd nr 0, närmast Huddingevägen, väg 226.

Vecka 21

Avslutade arbeten:

 • Säkerhetsnätning av slänt under tillfälliga bron (Regulatorbrons förlängning). (bild 1)
 • Sprängning inför gjutning av stöd för regulatorbron.

Pågående arbeten:

 • Stenarbeten kring tunnel och Norra gångbron
 • Rivning av det gamla brofästet i norr (bild 2)
 • Förberedelser inför trafikomläggning (etapp 2) där det norrgående körfältet flyttas längre bort från järnvägsspåren (bild 3,4,5)
 • Vattenbilning av övergångskonstruktion och kantbalkar för Regulatorbron
 • Sättning av beslysning och dragning av kabel i syd
 • Rivning av fjärrvärmekammare
 • Dardning av spårnära berg i norr (bild 6,7)

Nära förestående arbeten:

 • Montering av vägräcken
 • Kantstensättning i refuger
 • Trafikomläggning där det norrgående körfältet flyttas längre bort från järnvägsspåren (etapp 2)
 • Fastgjutning av lagerplattor på den befintliga Regulatorbron (bild 8)
 • Bergschakt efter sprängning för stöd för Regulatorbron

Bild 1: Säkerhetsnätning av slänt under tillfälliga bron (Regulatorbrons förlängning) 

Bild 2: Rivning av det gamla brofästet i norr

Bild 3: Förberedelser inför trafikomläggning där det norrgående körfältet flyttas längre bort från järnvägsspåren (etapp 2)

Bild 4: Förberedelser inför trafikomläggning där det norrgående körfältet flyttas längre bort från järnvägsspåren (etapp 2)

Bild 5: Förberedelser inför trafikomläggning där det norrgående körfältet flyttas längre bort från järnvägsspåren (etapp 2)

Bild 6: Dardning av spårnära berg i norr

Bild 7: Dardning av spårnära berg i norr

Bild 8: Fastgjutning av lagerplattor på den befintliga Regulatorbron

Vecka 20

Avslutade arbeten:

 • Montering av ståltrappa från Norra gångbron ner till perrong. Undergjutning av stödben samt belysning kvarstår.
 • Trafikomläggning (etapp 1, körfält i södergående riktning) söder om gångbron från stationshuset utfördes natten till den 16/5. (bild 1 och 2)
 • Vattenbilning för losstagning av befintliga lager Regulatorbron. (bild 3)

Pågående arbeten:

 • Stenarbeten kring Norra gångbron. (bild 4)
 • Schakter för staketfundament kring Norra gångbron.
 • Rivning av det gamla brofästet i norr.
 • Schakt och framtagande av berg söder om Regulatorbron. (bild 5)
 • Dardning (spräckning av berg) av spårnära berg. (bild 6)

Nära förestående arbeten:

 • Sättning av belysning och dragning av kabelrör i syd.
 • Schakt för montering av ventilpaket fjärrvärme.
 • Vattenbilning av övergångskonstruktion och kantbalkar Regulatorbron.
 • Borrning för dubbar på nya lagren Regulatorbron.

Bild 1: Trafikomläggning (etapp 1, körfält i södergående riktning) söder om gångbron från stationshuset utfördes natten till den 16/5.

Bild 2: Trafikomläggning (etapp 1, körfält i södergående riktning) söder om gångbron från stationshuset utfördes natten till den 16/5.

Bild 3: Vattenbilning för losstagning av befintliga lager Regulatorbron.

Bild 4: Stenarbeten kring Norra gångbron.

Bild 5: Schakt och framtagande av berg söder om Regulatorbron.

Bild 6: Dardning (spräckning av berg) av spårnära berg.

Vecka 18 och 19

Pågående arbeten:

 • Stenarbeten kring tunnel och norra gångbron (bild 1)
 • Schakter för staketfundament till norra gångbron
 • Förberedelser inför trafikomläggning av Huddingevägen, väg 226 vid södra gångbron/stationshuset (bild 2 och 3)
 • Montering av ny trappa vid norra gångbron (bild 4)
 • Vattenbilning för losstagning av befintliga lager i Regulatorbron (bild 5)
 • Schaktning och framtagande av berg söder om Regulatorbron (bild 6)
 • Dardning av spårnära berg i norr (spräckning genom hydrauliskt tryck) (bild 7)
 • Förberedelser inför släntsänkning under tillfälliga broförlängningen av Regulatorbron (bild 8)

Nära förestående arbeten:

 • Sättning av belysning och dragning av kabelrör i syd
 • Schakt för montering av ventilpaket för fjärrvärme

Bild 1: Stenarbeten kring tunnel och norra gångbron

Bild 2: Förberedelser inför trafikomläggning av Huddingevägen, väg 226 vid södra gångbron/stationshuset

Bild 3: Förberedelser inför trafikomläggning av Huddingevägen, väg 226 vid södra gångbron/stationshuset

Bild 4: Montering av ny trappa vid norra gångbron

Bild 5: Vattenbilning för losstagning av befintliga lager i Regulatorbron

Bild 6: Schaktning och framtagande av berg söder om Regulatorbron

Bild 7: Dardning av spårnära berg i norr (spräckning genom hydrauliskt tryck)

Bild 8: Förberedelser inför släntsänkning under tillfälliga broförlängningen av Regulatorbron

Vecka 17

Avslutade arbeten:

 • Gjutning av grundsulor och pelare till Regulatorbron (bild 1)

Pågående arbeten:

 • Stenarbeten kring tunnel och Norra gångbron
 • Schakter för staketfundament kring Norra gångbron
 • Beläggningsarbeten inför trafikomläggning kring Södra gångbron (bild 2,3,4)

Nära förestående arbeten:

 • Sättning av belysningsfundament och dragning av kabelrör i söder
 • Vattenbilning för demontering av befintliga lager i Regulatorbron och vattenbilning av kantbalkar som ska bort. (bild 5)
 • Rivning av kantbalk och räcke på befintlig gångbrodel för trappanslutning
 • Dardning av spårnära berg i norr. (bild 6)
 • Borrning och losshållning av berg kring Regulatorbron. (bild 7,8)

Bild 1: Gjutning av grundsulor och pelare till Regulatorbron

Bild 2: Beläggningsarbeten inför trafikomläggning kring Södra gångbron

Bild 3: Beläggningsarbeten inför trafikomläggning kring Södra gångbron

Bild 4: Beläggningsarbeten inför trafikomläggning kring Södra gångbron

Bild 5: Vattenbilning för demontering av befintliga lager i Regulatorbron och vattenbilning av kantbalkar som ska bort.

Bild 6: Dardning av spårnära berg i norr.

Bild 7: Borrning och losshållning av berg kring Regulatorbron.

Bild 8: Borrning och losshållning av berg kring Regulatorbron.

Vecka 16

Avslutade arbeten:

 • Gjutning av grundsulor för pelare Regulatorbron
 • Gjutning av två stycken pelare till regulatorbron
 • Beläggning av GC-väg i söder vid stationshuset

Pågående arbeten:

 • Bergborrning och sprängning norr om Regulatorbron
 • Stenarbeten kring tunnel och Norra gångbron
 • Schakter för staketfundament kring Norra gångbron
 • Ledningsarbeten för dränering under Norra gångbron och norrut
 • Krossning norr om Norra gångbron
 • Gjutning av de två återstående pelarna under Regulatorbron
 • Ledningsarbeten för dagvatten vid Södra gångbron vid stationshuset
 • Justering av väg 226 vid Södra gångbron och söderut

Gjutning av två stycken pelare till Regulatorbron

Schakter för staketfundament kring Norra gångbron

Ledningsarbeten för dagvatten vid Södra gångbron vid stationshuset

Justering av väg 226 vid Södra gångbron och söderut

Nära förestående arbeten:

 • Beläggning av väg 226 inför trafikomläggning

Vecka 14 och 15

Avslutade arbeten:

 • Rivning av ursprunglig frontmur vid Regulatorbron
 • Gjutning av trapptornsplintar

Pågående arbeten:

 • Bergborrning och sprängning norr om Regulatorbron
 • Stenarbeten kring tunnel och Norra gångbron
 • Schakter för staketfundament kring Norra gångbron
 • Ledningsarbeten för dränering under Norra gångbron och norrut
 • Framschaktning och rivning av påldäck
 • Krossning av framschaktade massor norr om Norra gångbron
 • Gjutning av plintar för pelare till Regulatorbron
 • Ledningsarbeten för dagvattenhantering vid Södra gångbron

Rivning av ursprunglig frontmur vid Regulatorbron

Gjutning av trapptornsplintar

Stenarbeten kring tunnel och Norra gångbron

Framschaktning och rivning av påldäck

Ledningsarbeten för dränering under Norra gångbron och norrut

Krossning av framschaktade massor norr om Norra gångbron

Gjutning av plintar för pelare till Regulatorbron

Nära förestående arbeten:

 • Gjutning av de två södra plintarna för pelare till Regulatorbron
 • Form, armering och gjutning av pelare till Regulatorbron

 

Vecka 12 och 13

Pågående arbeten:

 • Bergborrning och sprängning i norr
 • Schakt och friläggning av berg under tillfällig bro över Regulatorbron
 • Stenarbeten kring tunnel och Norra gångbron
 • Ledningsarbeten dränering under Norra gångbron
 • Schakter för staketfundament kring Norra gångbron
 • Framschaktning och rivning av påldäck
 • Isolering av trapptornsfundament
 • Rivning av gamla frontmuren vid Regulatorbron
 • Rivning av det gamla brofästet i norr.
 • Krossning av sten norr om Regulatorbron.

 

Schakt och friläggning av berg under tillfällig bro över Regulatorbron

Framschaktning och rivning av påldäck

 

Rivning av gamla frontmuren vid Regulatorbron

 

Krossning av sten norr om Regulatorbron.

Nära förestående arbeten:

 • Form, armering och gjutning av plintar för nya trappan från perrong upp till gångbro norr om Regulatorbron.

 

Vecka 11

Avslutade arbeten:

 • Borrning och gjutning av förankringsöglor för säkerhetsnät inför arbeten med spårnära berg.
 • Stöttning och avlastning av lager till Regulatorbron.

Pågående arbeten:

Bergborrning och sprängning norr om Regulatorbron.

Schakt och friläggning under tillfällig bro över Regulatorbron. Stenarbeten kring tunnel och Norra gångbron. Ledningsarbeten/dränering under Norra gångbron.

Framschaktning och rivning av påldäck.

Nära förestående arbeten:

 • Montering av säkerhetsnät inför arbeten med spårnära berg.
 • Rivning av gammalt brostöd i norr. (bild A)
 • Rivning av befintlig frontmur Regulatorbron. (bild B)

Bild A: Rivning av gammalt brostöd i norr.

Bild B: Rivning av befintlig frontmur Regulatorbron.

Vecka 10

Pågående arbeten:

Bergborrning och sprängning för gång- och cykelväg till stationshuset. Schakt och krossning av den befintliga bergfyllningen söder om Regulatorbron.

Schakt under den tillfälliga bron som går över Regulatorbron.

Stenarbeten kring tunneln och gångbron norr om Regulatorbron. Ledningsarbeten för dränering under gångbron norr om Regulatorbron.

Framschaktning av påldäck.

Nära förestående arbeten:

 • Form, armering och gjutning av plintar för den nya trappan ner från Regulatorbron.
 • Montering av säkerhetsnät mot spår inför arbeten på spårnära berg.

Veckorna 8 och 9

Pågående arbeten:

 • Bergborrning och sprängning i söder.
 • Stämparbeten Regulatorbron.

Schakt och krossning av befintlig bergfyllning söder om Regulatorbron.

Schakt för staket till gång- och cykelvägar kring den norra gångbron.

Stenarbeten kring tunneln och den norra gångbron.

Ledningsarbete och dränering under den norra gångbron.

Nära förestående arbeten:

 • Form, armering och gjutning av plintar för nya trappan ner till perrongen.
 • Montering av säkerhetsnät mot spår för kommande arbeten med spårnära berg.
 • Rivning av befintliga vingar och frontmur för Regulatorbron.

Vecka 6

Bilderna ovan visar brolyft och montering av ny gångbro vid Regulatorbron.

Schakt och krossning av befintlig bergfyllning söder om Regulatorbron.

Losshållningsmetod för spårnära berg är under utredning.

Utredning och framtagande av förslag på utförande av övergång mellan stöd 2 och befintlig gångbrodel.

 

Nära förestående arbeten:

 • Montering av övergångskonstruktioner mellan stål och betong för stöd 1 och 2.
 • Form, armering och gjutning av plintar för nya trappan.

 

Vecka 5

Bilderna ovan visar bergborrning och sprängning norr om Regulatorbron.

Förberedelser för montage av gångbro vid Regulatorbron

Befintlig frontmur Regulatorbron.

Krossning.

Motfyllning stöd 1.

Schakt från söder mot Regulatorbron.

Schakt söderut mot stationen.

Skarv för stöd 2 mot befintlig bro.

Nära förestående arbeten:

 • Form, armering och gjutning av plintar för nya trappan.
 • Leverans samt montage av ny trappa till gångbro, framflyttat till vecka 6.

 

Rivning av form till stöd 2 för gångbron vid Regulatorbron.

Bergborrning och sprängning norr om Regulatorbron.

 Pågående arbeten:

 • Stämparbeten Regulatorbron
 • Krossning av befintlig bergfyllning söder om Regulatorbron
 • Rivning av betongkonstruktioner på befintlig gångbrodel.

 

Nära förestående arbeten:

 • Form, armering och gjutning av plintar för nya trappan upp till gångbron
 • Leverans samt montage av ny gångbro framflyttat till vecka 6.

 

Vecka 3

Inga bilder vecka 3.

 Avslutade arbeten:

 • Gjutning av plattform för pelare (stöd 2) för Norra gångbron vid Regulatorbron.

Pågående arbeten:

 • Bergborrning och sprängning norr om Regulatorbron. Sprängningarna är små och kommer inte att innebära några trafikavstängningar.
 • Stämparbeten Regulatorbron.
 • Krossning av befintlig bergfyllning söder om Regulatorbron.

Nära förestående arbeten:

 • Form, armering och gjutning av plintar för nya trappan från perrongens norra ände upp till gångbron.
 • Ny gångbro vid Regulatorbron levereras och monteras vecka 6.

 

Vecka 1 och 2

Tillfällig bro (Quick Bridge) över Regulatorborn är öppnad för trafik. Denna trafikomläggning har tyvärr orsakat stora problem för trafiken till och från Visättra. En provisorisk lösning har därför genomförts där man har öppnat upp en svängfil mot Huddinge utanför den provisoriska bilden. Den provisoriska högersvängen kommer dock behöva tas bort senare under våren. För att minimera köbildning kommer grönljusperiodernas längd till och från Visättra ses över.

 

Krossning av befintlig bergfyllning söder om Regulatorbron. På så sätt kan schaktat material återanvändas samt säljas vidare.