Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu bygger vi i Flemingsberg

Byggdagbok 2015, Banaväg Flemingsberg

Här kan du följa bygget i bilder. Sidan uppdateras två till fyra gånger per månad.

Schakter norr och söder om Regulatorbron. Formning och armering av tratt till pelare samt sula för stämp till förlängning av Regulatorbron.

 

Montering av tillfällig bro inför förlängning av Regulatorbron.

Kommande arbeten:

 • Form, armering och gjutning av plintar för ny trappa ner till perrong från bro.

Vecka 50

Provslagning och ingjutning av stålpålar för stämpupplag Regulatorbron. (Bilder tagna under Regulatorbron, blickandes söderut i stationshusets riktning).

Provslagning och ingjutning av stålpålar för stämpupplag Regulatorbron. (Bilder tagna under Regulatorbron, blickandes söderut i stationshusets riktning).

Pågående arbeten:

 • Schakt- och dräneringsläggning i plattformens norra ände. Just nu stopp i detta arbete på grund av berg i schakten.
 • Schakter norr om Regulatorbron.
 • Formning och armering av landfäste för gångbron i plattformens norra ände.
 • Formning av tratt till pelare för gångbron.

Kommande arbeten:

 • Borrning och sprängning
 • Schakt söder om Regulatorbron
 • Gjutning av landfäste till gångbron.

 

Vecka 49

Borrning för stålpålar till stämpupplag för Regulatorbron.

Schakt och dräneringsledning norr om Regulatorbron.

 

Formning och armering av landfäste för gångbron vid plattformarnas norra
ände.

Kommande arbeten:

 • Test, kapning och gjutning av stålpålar
 • Formrivning av pelare samt fortsatt formning och armering av pelartratt.Tillfällig bro (s.k. Quick Bridge) över Regulatorbron levereras vecka 50 alt. 51. Bron kommer användas för att möjliggöra 1 körfält i vardera riktning över Regulatorbron när arbeten med broförlängning pågår.
 • Borttransport av förorenad asfalt.

Vecka 48

Schakt- och dräneringsläggning norra änden av tågplattformen spår 1.

 

Schakter norr om Regulatorbron.

Kort om kommande arbeten:

 • Återfyllning av andra stödet till tillfällig bro (s.k. Quick Bridge) vid arbeten med förlängning av Regulatorbron.
 • Borrning stålpålar för stämpupplag.
 • Gjutningar vid Regulatorbron

 

Vecka 47

Gjutning av stöd för tillfällig bro som kommer användas vid förlängning av Regulatorbron. Måndag 23/11 startar schakt för det andra stödet.

 

Gjutning av bottenplatta för stöd till gångbron i plattformens norra ände.

Schakter norr om Regulatorbron (även i plattformens södra ände pågår schakt och dräneringsläggning).

 

Vecka 45

Rivning av gångbro.

Rivning av gångbro.

 

Vecka 43

 

Huggning, röjning och bortforsling virke och grot norr Regulatorbron.

 

 Rivning av gång- och cykeltunnel.

 

Rivning av stödmuren är klar.

Här har vi rivit trappan ned till perrongen.

Vecka 28

Belysning monterad i gång- och cykeltunneln under Huddingevägen.

Vy från stationshuset efter korsningen Huddingevägen och Hälsovägen. Färdigställd.

 

Vecka 27

Korsning efter beläggning klar söder och norrgående.

Ny beläggning och smågatsten på Hälsovägen.

 

Vecka 26

 

Anslutningsfräsning av asfalt vid ny busshållplats norrgående.

Kantavslut av plåt på gång- och cykeltunneln under väg 226 

 

Vecka 25

Kanstensarbeten Hälsovägen

Kanstensarbeten Hälsovägen.

Rivning busshållplats norrgående väg 226.

 

Vy från stationshuset efter avetablering cirkulationsplats.

 

Vecka 24

Färdigställande av mittrefug på Huddingevägen norr om Hälsovägen.

Färdigställande av mittrefug på Huddingevägen norr om Hälsovägen.

 

Kantstensarbeten på Hälsovägen.

Kantstensarbeten på Hälsovägen.

 

Vecka 21

Montering av bro över Gång- och cykeltunnel under väg 226

Montering av bro över gång- och cykeltunnel under väg 226.

 

Vecka 17

Rivning port

Bilden visar att vi rivit en del av den gamla gångporten och har börjat markarbetet för den nya.

 

Vecka 16

Bilden visar rivningen av befintlig gångtunnel som ska ersättas av en ny som stämmer med nya vägens läge.

 

Underlaget till ny tillfällig plattform söder om befintlig.

 

Vecka 15

Kanalisationsschakt i cirkulationen,

Kanalisationsschakt i cirkulationen.

Nu bygger vi upp lekplatsen vid terapivägen igen.

Nu bygger vi upp lekplatsen vid Terapivägen igen.

 

Vecka 14

Trafikomläggning korsningen Hälsovägen och Huddingevägen

Trafikomläggning korsningen Hälsovägen och Huddingevägen.

 

Vecka 13

Ny lekplats

Vi bygger en ny lekplats vid Terapivägen.

Jordning av slänt mellan Huddingevägen och gång- och cykelvägen.

Jordning av slänt mellan Huddingevägen och gång- och cykelvägen.

 

Vecka 12

 Gång- och cykelväg asfalterad läns med Terapivägen.

Gång- och cykelväg asfalterad läns med Terapivägen.

 

Vy från stationshuset.

Vy från stationshuset.

 

Asfaltsläggning för gång- och cykelväg.

Asfaltsläggning för gång- och cykelväg.

 

Vecka 11

Montering vägräcken Väg 226 södergående.

Påbörjad byggnation av lekplats vid Terapivägen.

 

Vecka 10

Asfalt lagd norr om Hälsovägen för ny sträcka av väg 226.

Asfalt lagd söder om Hälsovägen för ny sträcka av väg 226.

Asfaltläggning norr om Hälsovägen.

Dagvattendamm.

Väg 226 klar för asfaltsläggning söder om Hälsovägen 

 

Vecka 9

Läggning av bärlager söder om Hälsovägen.

Läggning av förstärkningslager söder om Hälsovägen.

Vecka 8

VA-läggning och kanalisationsarbeten norr om Hälsovägen.

Vecka 7

Busshållplats Huddingevägen södergående.

Vecka 6

Genomslag för VA-ledning under Hälsovägen.

Hammarborrning för VA-ledning under Hälsovägen.

 

Vecka 5

Nya sträckningen av Huddingevägen norr om Hälsovägen mot Huddinge.

Rörtryckning under Hälsovägen.

Vecka 4

Fyllning över rörbro vid Huddingevägen.

Vecka 3

Montering rörbro för förlängning av gång- och cykeltunnel under väg 226.

Vecka 2

Förberedande arbeten inför förlängningen av gång- och cykeltunneln under Huddingevägen.

Terrassering av ny gång- och cykelväg längs med Huddingevägen.