Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration, del av iluustration över nya järnväg

Vi bygger i etapper

För att kunna bredda plattformen och bygga det nya järnvägsspåret har vi bland annat flyttat en sträcka av Huddingevägen och förlängt Regulatorbron. Arbetet har genomförts i etapper.

Projektet är avslutat och vi kommer att ta bort informationen under september, 2018. 

Etapp 1 är klar

Arbetet pågick under år 2014-2015. Arbetena omfattade en parallellförflyttning av Huddingevägen inklusive korsningen med Hälsovägen med cirka 25 meter. Den nya vägsträckan har tagits i bruk.

Etapp 1 - förflyttning av Huddingevägen - klart

Illustration ny järnväg Flemingsberg

 

Etapp 2 är klar

Vi har bland annat schaktat bort vägslänten mellan Huddingevägens nya sträckning och nuvarande spårområde samt förlängt Regulatorbron västerut. Under bron bygger vi det nya järnvägsspåret. Anslutningen mellan Huddingevägen och norra delen av stationsområdet får en något förändrad utformning.

 Etapp 2 - schaktning, förlängning av broar och fortsatt omläggning av Huddingevägen - klart.

Illustration nytt järnvägsspår Flemingsberg

 

Etapp 3 pågår

Just nu pågår arbetet med att bredda plattformen och bygga det nya spåret. Arbetet pågår till årsskiftet 2017-2018. Därefter kvarstår en del efterarbete i området och förberedningar för trafik. 

Etapp 3 - ny platform och nytt spår - arbete pågår.

Illustration ny järnväg Flemingsberg

Illustrationerna är framtagna av Tomas Öhrling.

Vi hoppas att du har överseende med byggarbetet och den påverkan vi gör.