Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bussar och bilar kör in och ut från tunnel
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samrådshandling och öppet hus

Vi utreder möjligheten att öka kapaciteten och förbättra trafiksäkerheten för kollektivtrafik på E18 mellan trafikplatserna Danderyds kyrka och Arninge. Vi arbetar med att ta fram en vägplan. Ta del av samrådshandlingen här på webbplatsen.

Vi har tidigare förbättrat för busstrafiken genom att bygga om vägrenen till kollektivkörfält på vissa sträckor i södergående riktning. Körfältet är dock smalt och bussarna får därför köras i högst 50 kilometer i timmen.

Vi utreder därför möjligheterna att bredda vägen och bygga kollektivkörfält längs hela sträckan i både norr- och södergående riktningar. Genom att bygga om mittskiljeremsan skulle vi kunna vinna en stor del av den mark som behövs. 

Dina synpunkter är viktiga för oss och vi bjuder nu in till samråd.

Samrådsperiod: 20 juni – 8 augusti 2016

Öppet hus: För att du som bor eller verkar nära det aktuella området ska kunna få information om projektet, ställa frågor och lämna synpunkter bjuder vi in till Öppet hus.

  • Måndagen den 20 juni 2016, kl. 17-20, Scandic Täby, Näsbyvägen 4, Täby
  • Tisdagen den 21 juni 2016, kl. 17-20, Mörby Centrum, lokal Tranholmen, plan 6, Danderyd

Här hittar du samrådshandlingen från och med den 20 juni 2016

  • Täby kommun, Stationsvägen 13, Roslags Näsby
  • Danderyds kommun, Djursholms slott, Banérvägen 6, Djursholm
  • Trafikverket, Solna Strandväg 98, Solna

Samrådshandlingen finns också tillgänglig här 

Synpunkter

Du kan lämna dina skriftliga synpunkter på plats under Öppet hus, via webbplatsen www.trafikverket.se/danderydarninge eller skicka dem per brev till Trafikverket Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge, alternativt via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se. Märk synpunkterna med ärendenummer TRV2013/71406. Synpunkterna ska ha inkommit senast den 8 augusti 2016. Anonyma synpunkter kan inte beaktas.

Vad händer sedan?

Synpunkterna på samrådshandlingen sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse, och vi tar med oss dem i den fortsatta planeringen av verksamheten. När vi har ett färdigt förslag på plan görs den tillgänglig för granskning. Då har du en sista möjlighet att lämna synpunkter på planen. De synpunkter som då kommer in kommenteras och bifogas i det underlag som sedan skickas till Länsstyrelsen.