Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg E18 Norrtälje – Kapellskär

E18, Norrtälje – Kapellskär

E 18 mellan Norrtälje - Kapellskär har nu byggts om till 2+1 väg. Det har också blivit en sammanhängande cykelväg längs hela sträckan.

Förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet

För att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter har vi byggt om E18 på sträckan Norrtälje - Kapellskär till 2+1 väg med mitträcke. Korsningar längs med sträckan har också byggts om. Några fyrvägskorsningar har byggts om till trevägskorsningar med separata körfält för vänstersväng.

För att gående och cyklister ska slippa gå över E18, har vi byggt planskilda korsningar under E18. Vi har kompletterat med en gång- och cykelförbindelse längs sträckan som dels utnyttjar befintliga lokalvägar. Dels med en nybyggd gång- och cykelväg. Busshållplatser har byggts om till fickhållplatser och tillgänglighetsanpassas.

Långsamtgående fordon på E18

E18 kommer fortsatt att vara motortrafikled från Norrtälje till Vreta handel och landsväg från Vreta handel till Kapellskär. På delen öster om Vreta handel kommer långsamt gående fordon och moped klass 1 att vara tillåten medan gångtrafik, cykel och moped klass 2 inte är tillåten. Cyklar hänvisas till lokalt vägnät och en nybyggd sträckning mellan Håtö vägskäl och öster om Breviksbron samt vid Aspnäs vägskäl. Där kan förutom cyklar även moped klass 1 och 2 färdas.

Det innebär att när 2+1 vägen är klar kommer långsamtgående fordon att tillåtas på E18 mellan Vreta handel och Kapellskär. Mellan Norrtälje och Vreta handel hänvisas de till väg 1149  och 1023.