Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stenmur

Fornlämningar?

Vid arbeten längs E18 Norrtälje - Kapellskär har stenmurar identifierats som ligger inom vägområdet. Vad det för slags murar ska nu undersökas.

Trafikverkets anlitade entreprenör NCC, identifierade objekten och det har inkommit uppgifter från allmänheten om att det skulle röra sig om skyttevärn från när ryssen härjade på Rådmansö. Objekten ligger inom det område där den nya cykelbanan ska byggas. Dessa har inte funnits registrerade sedan tidigare och har därför undersökts vidare.

Efter att en arkeologisk behovsbedömning genomförts av konsultbolaget WSP sommaren 2017 har en bedömning gjorts av Länsstyrelsen. Två av objekten kommer att utredas vidare för att avgöra om de utgör fornlämningar. Utredningarna kommer att ske med metalldetektor och eventuellt schakt och objekten kommer att registreras hos Riksantikvarieämbetet. Fältarbetet kommer att utföras i slutet på september.