Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggarbete på kvällstid

Lugnare byggtempo i vinter

Projektet E18 Norrtälje - Kapellskär kommer att gå in i vinterperioden med något minskad produktion och lämna arbetet med 2 + 1-vägen på E18 vilande. Under vintern är det främst arbetet med cykel- och gångbanan samt sidovägarna som pågår.

Det första året har arbetet i allt väsentligt följt tidplanen och har kunnat genomföras på ett tillfredsställande sätt. Men när tussilagon nästa år börja blomma kör projektet igång med full produktion.

Under 2018 blir det återigen en del arbete som medför trafikstörningar. En rörbro, det vill säga en gång och cykeltunnel under E18, kommer att byggas i Vreta. Och längs hela sträckan Norrtälje -Kapellskär kommer det att byggas busshållplatser, utföras asfaltsarbeten, monteras mitträcken, målas linjer och ny skyltning kommer att sättas upp.