Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägarbete

Aspnäs

Vid hållplats Aspnäs ska det byggas en ny planskild passage (rörbro) för gående och cyklister. Det byggs också en ny trafikkontrollplats.

Arbete i korsningen E18 - Rådmansövägen

Från och med den 7 till den 13 maj kommer det att utföras arbeten i korsningen E18 – Rådmansövägen, väg nr 1032.

Rådmansvägen kommer att grävas av i två steg. Detta för att en vägtrumma ska placeras under vägen.

Under arbetet kommer fordonstrafiken att ledas om vid sidan av arbetet. Var uppmärksam och följ skyltningen och räkna med att det kan bli köbildning.


Befintlig belysning bibehålls eller förbättras i samband med att korsningens utformning ändras. Busshållsplatser och bro över gång- och cykelväg belyses.

Karta: klicka här för plankarta "Aspnäs vägskäl" (pdf)