E18, Trafikplats Bergshamra och Stocksundsbron - Trafikverket

Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikplats Bergshamra

E18, Trafikplats Bergshamra och Stocksundsbron

Trafikverket håller på att ta fram ett förslag till vägplan i en Samrådshandling för att bygga om trafikplats Bergshamra och körfälten på Stocksundsbron. Arbetet är en del i översynen av väg E18 mellan Frescati och Stocksundsbron.

Vägplanens ändamål är förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet i Trafikplats Bergshamra samt på sträckan till Trafikplats Inverness över Stocksundbron.

Projektet har under 2017 genomfört samråd med allmänheten och under våren genomfördes bullerinventeringar bland berörda fastigheter.

Under våren 2018 arbetar projektet med att utforma en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för bedömning av länsstyrelsen. En granskningshandling för allmänheten väntas under sommaren 2018.

Planläggningsbeskrivning E18 Trafikplats Bergshamra

Med hjälp av planläggningsbeskrivningen får du allmän orientering om projektet med bakgrund och syfte samt en redogörelse om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Klicka här för Planläggningsbeskrivning E18 Trafikplats Bergshamra (pdf)

Läs mer om projektets tidplan under fördjupning nedan.