Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cykelväg och avfarter för motorväg

Inventering av uteplatser

Trafikverket håller på att ta fram en vägplan för byggandet av en ny trafikplats Bergshamra mellan Roslagsvägen (E18) avfartsramp mot Bergshamraleden och trafikplats Inverness. Därför kommer uteplatsinventeringar att genomföras på berörda fastigheter.

Uteplatsinventeringar kommer att genomföras under veckorna 16 - 20 enligt följande schema:

Veckor 16, 17 och 18: söder om trafikplats Bergshamra

Veckor 18, 19 och 20: norr om trafikplats Bergshamra

Åtgärderna är att betrakta som en väsentlig ombyggnad vilket betyder att Trafikverkets riktvärden för bullernivåer ska uppnås. Detta innebär att erforderliga bullerskyddsåtgärder ska redovisas i den upprättade vägplanen.

Det är WSP Akustik som har fått i uppdrag av Trafikverket att inventera placeringen av befintliga uteplatser samt fasader och fönster som vetter mot vägar och broar. För att kunna dimensionera åtgärder såsom bullerskydd måste det utredas var uteplatserna ligger i förhållande till vägarna. WSP Akustik kommer därför att från gatan fotografera och utreda läget på uteplatser och fasader inom det aktuella området. I de fall den aktuella uteplatsen inte går att se från gatan, kan WSP:s utredare behöva gå in på enskilda tomter.

Att ett visst hus utreds innebär inte att det nödvändigtvis behöver åtgärder för att uppfylla ett riktvärde. Det är detta som de fortsatta utredningarna ska visa. Skador kommer naturligtvis att undvikas så långt som möjligt. Ersättning för eventuella skador regleras i anslutning till att arbetena avslutas.

Har Ni frågor, upplysningar eller synpunkter, vänligen kontakta någon av nedanstående personer.
Markfrågor: Elin Trägårdh 010 - 123 72 95
Uteplatsinventeringar: Mahbod Nayeri 010 - 722 89 45