Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Röd skylt med Trafikverkets logga och texten välkommen till samråd

Samråd E18 Trafikplats Bergshamra och Stocksundsbron

Trafikverket studerar förutsättningarna till att förbättra ramperna och göra trafiktekniska åtgärder för förbättrad kapacitet och trafiksäkerhet. Särskilt gäller det ramperna i Trafikplats Bergshamra samt att förbättra framkomligheten för busstrafiken.

Möjligheten till utökning av antalet körfält från tre till fyra i norrgående riktning på befintlig Stocksundsbro studeras. Det är brons gång- och cykelbana som kan omvandlas till körfält. En ny gång- och cykelbro planeras att anläggas som ersättning.

Samrådstid

Samrådstiden är från den 16 maj till och med den 16 juni 2017.

Samrådspunkter

- Trafikverket planerar för en ombyggnad av väg E18 Trafikplats Bergshamra och Stocksundsbron. 
- Trafikverket har tagit fram en samrådshandling för vägplan med miljökonsekvensbeskrivning.
- Trafikverket har tagit fram ett samrådsunderlag för vattenverksamhet.
- Trafikverket bjuder in berörda till samråd och samrådsmöte.

Plats för handlingar

• Trafikverket, Solna strandväg 98, Sundbyberg, •Danderyds kommun, Djursholms slott,
• Danderyds kommun, Information Danderyd, Mörby Centrum,
• Solna stad, Stadshusgången 2, Solna,
• Solna stad, Bergshamra bibliotek, Bergshamra torg,
• Trafikverkets hemsida "Dokument"

Synpunkter  

Man kan lämna sina synpunkter via brev till: Trafikverket, ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge. Alternativt via e-post till: investeringsprojekt@trafikverket.se  Märk brevet med ärendenummer TRV 2014/93734.

Samrådsmöte

Under samrådstiden bjuder Trafikverket in till samrådsmöte vid två tillfällen:

• Måndagen den 22 maj kl. 17:00 i Berghamraskolans aula, Hjortstigen 1, Solna
• Tisdagen den 23 maj kl. 17:00 i lokal Tranholmen, Mörby centrum, Danderyd

Under samrådsmötet kommer en återkommande presentation genomföras, 17:30 och 18:30. Samrådsmötet beräknas pågå till kl. 20:00. De närvarande får tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Efter den allmänna informationen finns möjlighet till enskilda samtal för de som så önskar.

Kontaktuppgifter

För mer information kan du kontakta projektledaren, telefonnummer finns under kontakta oss.