Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg under bro i riktning mot Arlanda

E4, Trafikplats Arlanda, broreparation

Under sommaren och i höst kommer det att pågå arbete med brounderhåll i Trafikplats Arlanda. Det är motorvägsbroarna över väg 273 i östlig riktning som ska renoveras. Underhållsarbetet är nödvändigt för att undvika mer omfattande skador i framtiden.

De två broarna har betongskador på pelarna, kantbalks räckesinfästning, belysningskonsol och vingmur. Vidare skador i broräcke, avvattningssystem och tätskikt. Därför kommer man att byta tätskikt och avvattningssystem samt ta fram schakt till pelarfundamenten; tillfällig stämp som tar brolast när skadad betong från pelarna bilas bort. Därefter följer betonggjutning och återställningsarbeten.

När allt är klart har brister på bärande broelement åtgärdats och brons bärighet och funktion säkerställts. Reparationerna är nödvändiga för att bibehålla god trafiksäkerhet och även för att förlänga broarnas livslängd.

Avstängningar

Från den 4 till den 17 juni kommer bredden på väg 273 att minskas till ett fyra meter brett körfält. Det är för både vägarbetarnas och trafikanternas säkerhet.

Väg 273 kommer att vara totalavstängd från den 18 juni till den 12 augusti.

På E4 begränsas hastigheten till 70 km/h samt att ett södergående körfält är avstängt från den 27 juni till den 7 augusti.