Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Planskild gångväg Skillöt

Trafikverket ska ersätta plankorsningen i Skillöt med en ny bro för gångtrafik över järnvägen. Den nya bron kommer att öka säkerheten för gående.

Plankorsningen i Skillöt ligger på ett dubbelspår där cirka 240 tåg per dygn passerar med hög hastighet. Detta medför en stor säkerhetsrisk för de gående som använder plankorsningen. Därför ska vi ersätta den med en ny bro för gångtrafik över järnvägen. På så sätt kommer säkerheten och tillgängligheten för gående att öka.

Trafikverket arbetar ständigt med att förbättra säkerheten vid landets plankorsningar. Riksdagen har fastställt att nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Nollvisionen innebär att vi ska arbeta efter ambitionen att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Olyckor i plankorsningar är statistiskt sett inte högt representerade, men när de sker, är det oftast med dödlig utgång eller allvarliga skador. Plankorsningsolyckorna har haft en nedåtgående trend under många år och arbetet fortsätter för att ytterligare minska olyckor och tillbud i plankorsningar runt om i Sverige.