Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stockholm Central–Stockholms södra, Getingmidjan

Vi renoverar spåren mellan Stockholm Central och Stockholms södra, en av landets mest trafikerade tågsträckor.

Med start sommaren 2018 och ytterligare två somrar rustar vi landets mest trafikerade tågsträcka, Stockholm Central-Stockholms södra. Denna sträcka kallas Getingmidjan och är en central pusselbit för tågtrafiken i hela landet. Upprustningen är det mest komplexa och tidskritiska som Trafikverket gör på järnvägen de kommande åren. Allt moderniseras och byts ut för att järnvägen genom centrala Stockholm ska bli som ny. Sträckan har två spår och är två kilometer lång. Här passerar i stort sett alla tåg till och från södra Sverige. Järnvägen på sträckan är i behov av omfattande renovering och underhåll. Projektets huvudsakliga syfte är att bevara och återskapa anläggningens funktion och standard.

Kartan nedan visar de delar som ingår i projektet.

Karta Getingmidjans sträckning


Upprustningsbehoven handlar bland annat om att broarnas grundläggning ska förstärkas, brobanor ska bytas och betongkonstruktioner i tunnlarna ska repareras. I projektet ingår också att genomföra vissa åtgärder som är nödvändiga för att tågtrafiken ska kunna hanteras smidigt vid de tillfällen tågen inte kan gå på upprustningssträckan. Det handlar till exempel om ombyggnad av Älvsjö godsbangård och Stockholms södra.

Många perspektiv vägs samman

Planering och projektering inför projektet har pågått sedan 2014. Det är många olika perspektiv som ska vägas samman i planeringen. Det går inte att bygga om utan att det påverkar tågtrafiken. En viktig del i vår planering är därför hur tågtrafiken ska hanteras under byggtiden.

Järnvägen passerar genom Riddarholmens miljö med många kulturhistoriska byggnader som är både känsliga och värdefulla, varför också kulturmiljön är en viktig aspekt.

I projektet ingår att rusta upp/byta ut olika byggnadsverk på sträckan. I möjligaste mån arbetar vi för att området intill ska få en genomtänkt utformning som tar hänsyn till omgivningen. I området pågår flera olika projekt, där samverkan med de olika parterna blir viktig.

Tidplan

2017 – 2021 pågår de stora arbetena med Getingmidjan

2018 – 2020 kommer Getingmidjan att stängas av helt under 8 veckor under somrarna.

Kostnad

Beräknad totalkostnad för projektet är 3,2 miljarder kr.