Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Buller och vibrationer, projket Getingmidjan

Buller kan störa under upprustningen av Getingmidjan. Störningarna uppstår när vi borrar, vid våra byggarbetsplatser och vid transporter.

Ljud kan nå oss människor på olika sätt, direkt via luften eller indirekt via fasta material.

Luftljud

Luftljud är ljud som transporteras genom luften till mottagarens öra. När vi talar om buller är det oftast luftljud vi menar. Vi mäter luftljud i enheten decibel.

Stomljud

Stomljud är ljud som fortplantar sig genom berg eller byggnader och som sedan transporteras genom luften till mottagarens öra. Olika material leder ljudet olika mycket. Vi mäter stomljud i enheten decibel.

Vibrationer

Vibrationer sprids i fasta material, till exempel berg eller byggnader. Vibrationer kan kännas, men de hörs inte direkt. De kan dock ge upphov till ljud, till exempel klirr av glas i ett vitrinskåp. Vi mäter vibrationer i enheten millimeter per sekund.

Ljud mäts i decibel

Styrkan hos ett ljud kallas ljudnivå och mäts i enheten decibel (dB). 

Trafikbuller mäts i enheten decibel A, dB(A). Indexet "A" anger att ljudets olika frekvenser har viktats så att det motsvarar hur människans öra uppfattar ljud. En förändring av ljudnivån med 2–3 dB(A) är knapp hörbar, medan en förändring med 8–10 dB(A) upplevs som en fördubbling/halvering av det subjektiva intrycket som aktuellt ljud ger upphov till.

Det finns två sätt att mäta buller på: med ekvivalent ljudnivå eller maximal ljudnivå.

Ekvivalent ljudnivå visar medelvärdet för alla ljud under en viss period, till exempel en 5-minutersperiod. När vi mäter byggbuller inomhus mäter vi den ekvivalenta ljudnivån.Maximal ljudnivå är det högst uppmätta värdet under en viss period, till exempel ett dygn. När vi mäter buller från ett tåg som passerar på spår ovan jord mäter vi den maximala ljudnivån.

Några exempel:

  • Vindprassel 35 dB(A)
  • Normalt samtal 60 dB(A)
  • Storstadsgata 75 dB(A)
  • Tåg 85 dB(A)
  • Disco 105 dB(A)

Upplevelsen av buller och vibrationer

Hur man upplever buller varierar från person till person, och det beror på många faktorer. 10 decibel är knappt hörbart för en människa och 120 decibel är smärtsamt för öronen.

Decibelskalan är en logaritmisk skala. Det betyder att en ökning med 3 decibel knappt kan uppfattas av örat medan en ökning med 10 decibel ger ett ljud som örat uppfattar som dubbelt så starkt.

Känseltröskeln för vibrationer (den vibrationsnivå där man kan känna en vibration) varierar också starkt från person till person. Den påverkas bland annat av vad man är sysselsatt med när vibrationen inträffar.

Foto: Mikael Ullén