Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration: Bullerskyddsskärmar

Illustration: Bullerskyddsskärmar

Utformning och stadsbild, projekt Getingmidjan

När vi rustar upp järnvägen, så är det en möjlighet att förbättra närmiljön.

Järnvägen byggdes till stora delar på 1950-talet. Då dominerade funktionalitet på bekostnad av estetik. Miljön är starkt präglad av infrastrukturen, inte bara av järnvägen, utan även av Centralbron och tunnelbanan. När vi nu rustar upp järnvägen ger det oss möjlighet att förbättra närmiljön intill järnvägen. Arkitektur och utformningen av nämiljön är därför en viktig del av projektet.

Området där järnvägen är belägen är viktigt och värdefullt på flera olika sätt. På var sin sida om järnvägen finns Gamla stan och Riddarholmen med sina kulturhistoriskt unika byggnader. Stadsbilden är välkänd och en ofta avbildad vy av Stockholm. Här finns också vattnet, som bär så mycket av Stockholms identitet.

Efter upprustningen kommer Getingmidjan att ha samma placering och samma antal spår som den har idag. Men när vi ersätter de gamla anläggningarna är det med utgångspunkt att utformningen ska ske med hänsyn till miljön och de värden som finns i området; den värdefulla kulturmiljön, stadsbilden och närheten till vattnet. I projektet ingår därför också att renovera och snygga till i området närmast Getingmidjan så att det blir trevligare för gående och cyklister att vistas här. Vi bygger t ex ett kombinerat säkerhets- och bullerskydd för att öka säkerheten och dämpa ljudet från järnvägen.

Vi samarbetar med Stockholms stad, Statens Fastighetsverk, Trafikförvaltningen och Stockholms hamnar när det gäller utformning och design.