Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Gång- och cykelbroarna längs järnvägen

Järnvägsbroöverbyggnaderna ska bytas ut. Det är ett arbete som måste göras från vattnet och som inte kan göras med gång- och cykelbroarna på plats.

Gång- och cykelbroarna över Söderström och Norrström måste tas bort för att det ska vara möjligt att byta ut järnvägsbroarnas överbyggnader. De befintliga broöverbyggnaderna kommer att lyftas av från vattnet där gång- och cykelbroarna finns. Nya broöverbyggnader lyfts sedan på, även det från vattnet. Gång- och cykelbroarna skulle förhindra bytet av broöverbyggnaderna och tas därför bort.

I samband med att gångbroarna återställs gör vi en del förbättringar. Söderströmsbrons gångbro breddas så att den blir lika bred som Norrströmsbrons. Norrströmsbrons gångbros anslutning till Riddarholmen breddas och räckena höjs till 1,40 m, vilket ökar säkerheten för de som cyklar. Befintlig belysning ersätts av riktad belysning som ger en förbättrad och jämnare ljusbild på gångbron.

Övergripande tidplan

Gång- och cykelbron över Söderström tas bort våren 2019 och återställs under hösten samma år. Gång- och cykelbron över Norrström tas bort våren 2020 och återställs hösten samma år. Mer detaljerad tidplan kommer under hösten 2018.