Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikplats Vega med bro över riksväg 73 och avfarter som förbinder motorvägen med Vega och Gamla Nynäsvägen och med Vendelsö.

Väg 73, trafikplatserna Vega och Handen

Trafikverket bygger nu i samarbete med Haninge kommun, en ny trafikplats på väg 73 vid Vega och bygger samtidigt om trafikplats Handen.

Den nya trafikplatsen möjliggör för Haninge kommun att realisera sina planer för den nya stadsdelen Vega med bostäder, arbetsplatser och service.

Målet med projektet är att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten. Det gör Trafikverket genom att biltrafiken får möjlighet att välja väg 73 istället för Gamla Nynäsvägen eller via den nya lokalvägen över Norrby gärde. I Handens trafikplats kommer framkomligheten att bli bättre genom att de signalreglerade korsningarna tas bort och ersätts av två cirkulationsplatser för på- och avfart till väg 73.

Vid all utbyggnad av infrastrukturer påverkas miljön. Trafikverket har som mål att bibehålla den miljö som finns och inte påverka den negativt genom de insatser som krävs vid en ny- och ombyggnation. En av dessa åtgärder är att bullerskydda längs med väg 73 och Norrby gärde. Vatten från vägbanan tas om hand och leds till en ny planerad dagvattendamm på Norrby gärde.

Arbetet med trafikplats Vega och trafikplats Handen har nu inletts. Skanska är Trafikverkets utsedda entreprenör för de arbeten som startar i april 2016 och allt ska var klart hösten 2018.

I Trafikplats Vega och Norrby gärde är marken lermäktig. Det innebär att marken behöver förstärkas inför byggandet av de nya broarna. Genom att driva ned pålar i leran görs marken stabil och redo för kommande arbeten. Trafikverkets entreprenörer planerar att starta med dessa arbeten i området kring Kvarntorp, Norrby gärde.