Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Omläggning av trafiken i Handens trafikplats

I och med att arbetet startar måndagen den 9 april kommer signalsystemet att släckas ned och möjligheten till vänstersvängar till och från Gudöbroleden respektive väg 73, att tas bort.

Samtidigt öppnar en ny avfartsväg på Gudöbroleden för trafik från Vendelsö som ska in på Söderbyleden norrut.

Avstängning

Lördagen den 14 april med start klockan 16.00, stängs på- och avfartsramperna till och från väg 73 samt till och från Gudöbroleden, fram till måndagen den 16 april klockan 06.00.

Norrgående påfartsramp mot Stockholm kommer att öppnas så fort arbetet med dagvattentrumman är klar.

Sammanfattningsvis är således avfarten på väg 73 från Stockholm till Port 73 den enda som är öppen medan av- och påfarterna på väg 73 till och från Nynäshamn samt norrut mot Stockholm är stängda för trafik under perioden 14–16 april.

Trafikverket hänvisar trafikanterna att använda sig av Tpl Länna eller Tpl Jordbro och sedan åka längs med Gamla Nynäsvägen för att komma upp på Gudöbroleden under perioden 14–16 april när ramperna är avstängda.

Omläggning av körfält

Måndagen den 16 april kommer fordonstrafiken flyttas in mot mitten av Gudöbroleden. I västlig riktning kommer det vara ett körfält från 16 april. I östlig riktning begränsas det till ett körfält i slutet av april då arbeten på södra sidan inleds. Vartefter arbetet fortgår kommer det bara att finnas ett körfält i östlig riktning.

Cirkulationsplatsen där Söderbyleden och Trofastleden möts, öppnar under andra halvan av april 2018. Arbetet med trafikplatsen ska sedan vara klart i sin helhet i november 2018.  

Kartorna nedan visar hur arbetet genomförs:

Kartan ovan visar Etapp A som påbörjas den 16 april: Byggnation av första delen på västra och östra rampen.  Breddning och nybyggnation av ramperna. Start byggnation av norra sidan mellan cirkulationsplatserna. Byggnation av södra sidan inleds i slutet av april, två körfält behålls till dess. Hela sträckningen fortsätter att vara tillgänglig men endast ett körfält i östlig riktning.

Kartan ovan visar Etapp B: Byggnation av andra delen av västra och östra rampen. Trafiken går nu på den nybyggda delen. I detta skede når man mittdelarna med kantstenssättning och andra arbeten. Det blir även en hel del beläggningsarbeten.

Kartan ovan visar Etapp C: Byggnation av mitten. Trafiken går på de nya ramperna och leds förbi söder respektive norr om cirkulationsplatserna på den nybyggda delen. Trafiken leds fram i ytterläge.