Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafiken på väg 73 och Nynäsvägen

Områdesinformation kring väg 73 och Nynäsvägen

Väg 73

Väg 73 har en betydelsefull regional funktion som förbindelse mellan Haninge, Nynäshamn och Stockholm. Vägen har sex körfält fram till trafikplats Handen och fyra vidare söderut. Den skyltade hastigheten är 110 km/timme. Sträckan mellan trafikplatserna Länna och Handen trafikeras dagligen av drygt 45 000 fordon.

Nynäsvägen

Nynäsvägen är en viktig lokal huvudväg. Den har två körfält och den skyltade hastigheten är 50 km/timme. På den del av Nynäsvägen som berörs färdas 8 000-11 000 fordon per dygn. Redan i dag finns framkomlighetsproblem vid trafikplatserna Länna och Handen. I högtrafik blir det bland annat köer på motorvägens tillfarter. Ett annat problem är att många väljer att köra av i Länna trafikplats för att slippa köerna vid Handens trafikplats och nå Gudöbroleden via Nynäsvägen och Torfastleden.

Nynäsvägen korsar under väg 73 vid Vega. Längs Nynäsvägen från korsningen med Gudöbroleden till Länna trafikplats finns 12 plankorsningar. Det är framförallt trevägskorsningar med stopp- eller väjningsplikt för anslutande vägar. Periodvis kan det vara svårt att komma ut på Nynäsvägen. Närboende beskriver Nynäsvägen som allt för rak och bred vilket inbjuder till höga hastigheter.

Trafikplats Handen

Trafikplats Handen har kapacitetsproblem i rusningstrafik. Då är det är svårt för anslutande trafik att komma ut på Nynäsvägen, svårt för oskyddade trafikanter att ta sig både från bostäder till handelsområdet i Länna och mellan handelsområden på var sida om trafikplatsen.

Gudöbroleden

Gudöbroleden utgör förbindelse mellan Haninge och Tyresö kommuner. Den kopplas till väg 73 i trafikplats Handen.