Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilder från Vega

Här kan du se de senaste bilderna från arbetet med trafikplats Vega, väg 73.

Arbeten den 21 augusti 2018

Cykelbanan genom Kvarntorp är nu öppen igen men kommer i perioder att ledas om för enstaka arbeten. Infarterna till handelsområdet är också öppna och trafikflödet bättre.

Arbeten den 16 augusti 2018

Arbeten med fartgupp i Kvarntorp.

Arbeten den 10 augusti 2018

När man kommer från Norrby Gärde kan man se att trafikskyltar nu är uppsatta i Vega cirkulationsplats.

Ny väg och en gång- och cykelväg i Norrby Gärde.

Infart vid Kvarntorp är nu öppnad men bara delvis färdig.

Arbeten den 3 augusti 2018

Påfarten från trafikplats Vega norrut mot Stockholm

Arbeten den 27 juli 2018

Ny asfalt och målning i Kvarntorp.

Ny avfart och fartgupp vid Kvarntorp.

Innan avfarten på väg 73 från Stockholm till Vega öppnades.

Arbeten den 20 juli 2018

Ramp från Vega cirkulationsplats ner mot Kvarntorp.

Asfaltering av avfart i Kvarntorp.

Arbeten den 11 juli 2018

Avfartsrampen i norrgående riktning från trafikplats Vega.

Betongmatriser i cirkulationsplatsen över väg 73.

Cirkulationsplatsen i Kvarntorp asfalterad.

Arbeten den 6 juli 2018

Påfart från Vega trafikplats upp på väg 73 mot Nynäshamn.

Avfart till Vega om man kommer från Stockholm på väg 73.

Arbete med bullerskärmar längs väg 73.

Arbeten den 27 juni 2018

Asfaltering av cirkulationsplatsen över Nynäsvägen.

Asfaltering på Bro 1 i södergående riktning med anslutning till avfart mot Vega.

Stödmur, bullerskärmar vid Dicksons väg i Vega.

Arbeten den 5 juni 2018

Bro 3 mot Norrby Gärde i trafikplats Vega.

Cykelväg och busshållsplats på Nynäsvägen i anslutning till trafikplats Vega.