Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilder från Vega

Här kan du se de senaste bilderna från arbetet med trafikplats Vega, väg 73.

Arbeten den 11 juli 2018

Avfartsrampen i norrgående riktning från trafikplats Vega.

Betongmatriser i cirkulationsplatsen över väg 73.

Cirkulationsplatsen i Kvarntorp asfalterad.

Arbeten den 6 juli 2018

Påfart från Vega trafikplats upp på väg 73 mot Nynäshamn.

Avfart till Vega om man kommer från Stockholm på väg 73.

Arbete med bullerskärmar längs väg 73.

Arbeten den 27 juni 2018

Asfaltering av cirkulationsplatsen över Nynäsvägen.

Asfaltering på Bro 1 i södergående riktning med anslutning till avfart mot Vega.

Stödmur, bullerskärmar vid Dicksons väg i Vega.

Arbeten den 5 juni 2018

Bro 3 mot Norrby Gärde i trafikplats Vega.

Cykelväg och busshållsplats på Nynäsvägen i anslutning till trafikplats Vega.

Arbeten den ‎20 april ‎2018

På Norrby gärde pågår arbete med kantsten samt återställning av ytor kring pumphuset.

På västra sidan av väg 73 pågår arbete med kantbalkar kantbalkar, tätskikt på bro 4, samt fyll mot bro 2. På östra sidan, fyll vid stödmur samt ramper och betongarbeten.

I Kvarntorp pågår fyll och schakt vid VA-arbeten.

Arbeten den ‎13 april ‎2018

På Norrby gärde är asfalteringen av cirkulationsplatsen klar och öppen för trafik.

I Vega pågår rivning av form under bro 1 liksom betongarbeten, formning, armering och gjutning samt markfyll av ramper.

I Kvarntorp återfyller man VA-schakter och kopplar in vatten.

På Norrby gärde pågår arbete med smågatsten i cirkulationsplatsen samt asfaltläggning som nu är avslutad.

På den östra sidan av väg 73 fortsätter betingarbeten med formning, armering och gjutning.

Arbete med underbyggnad för rampen till Bro 4 samt länkplattor till densamma.

Trafiken på Gamla Nynäsvägen under Bro 1 är återigen öppen för trafik i båda riktingarna. Gång- och cykelbanan är asfaltsbelagd.

I Kvarntorp fortsätter vatten- och avloppsarbeten. Spontningen är klar. Installation av den första delen av pumpstationen pågår.